Akredytowany Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Firma/Instytucja: 
JDS Consulting
Miasto: 
Nieporęt
Adres: 
Zegrzyńska 10a

Niniejszy kurs, jest pierwszą w Polsce akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jak i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W kursie uwzględniono aspekty funkcjonowania ABI w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego, podmioty administracji państwowej i samorządowej czy organizacje pożytku publicznego.

Uzupełnieniem wiedzy nabytej w ramach kursu jest ponad 100-stronicowa autorska Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji będąca pozycją zawierającą liczne praktyczne porady, wskazówki i komentarze przydatne w pracy ABI.

Do udziału w kursie zapraszamy kandydatów na Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jak i osoby już pełniące te funkcje oraz inne osoby zawodowo zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się ze szczegółami: http://jds.com.pl/szkolenia/event/66

Rodzaj szkolenia/usługi: 
Biznesowe