Centrum Kształcenia Sektora Publicznego

Opis działalności: 
Firma Centrum Kształcenia Sektora Publicznego powstała w czerwcu 2015 r. Centrum Kształcenia Sektora Publicznego obsłużyło ponad 100 firm oraz instytucji z sektora publicznego. Prowadzimy szkolenia z zakresu: kontroli na zakończenie projektów POIiŚ, księgowości w projektach POIiŚ, rozliczania końcowego projektów POIiŚ, zamówień publicznych w projektach POIiŚ, zasad przygotowania i realizacji projektów POIiŚ w perspektywie 2014-2020, obsługi systemu SL2014.
E-mail: 
biuro@cksp.pl
Doradzamy w: 
Centrum Kształcenia Sektora Publicznego świadczy również usługi doradcze w zakresie dofinansowań dla instytucji oraz firm. Zakres usług: przygotowanie kompletniej dokumentacji aplikacyjnej, konsultacje wniosków/projektów, audyt projektów unijnych, rozliczanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów operacyjnych, skuteczne przygotowywanie pism odwoławczych oraz inne związane z obsługa dofinansowań.
Miasto: 
Warszawa