Promocja szkoły

Promować szkołę można na różne sposoby. Od lat twierdzi się, że najlepszą reklamą jest sama kadra nauczająca oraz jakościowe kursy i program nauczania. Jednakże w obliczu niżu demograficznego i wzrostu konkurencji między szkołami na wszystkich szczeblach, powyższe wyznaczniki sukcesu to za mało. B. Kudrycka, była minister nauki i szkolnictwa wyższego, przewiduje, że niż demograficzny zweryfikuje ofertę edukacyjną i podniesie jakość i różnorodność kierunków nauczania. Jest to pozytywny scenariusz.

Ten sam scenariusz ma wpływ na metody marketingu wymuszając inne, bardziej przemyślane i innowacyjne podejście do reklamy placówek oświatowych. Dodatkowo, Internet wywiera wpływ na marketing w edukacji, a jego rola nigdy nie była tak ważna jak teraz.

 

Wizerunek szkoły

Kierowanie wizerunku szkoły wymaga coraz bardziej wyspecjalizowanych metod rekrutacjnych. Do promocji wizerunku wykorzystuje się tradycyjny druk i nowoczesne formy reklamy Internetowej. Na wizerunek szkoły ma wpływ duża ilość czynników, np: kadra nauczająca, oferowane programy, lokalizacja, cena kursów, stypendia, reputacja liczona dorobkiem naukowym, poziom innowacyjności, czy też ilość zatrudnionych absolwentów itp. Często, szkoły nie wiedzą jak promować własne osiągnięcia i unikalne atrybuty, sprawiając, że przyszli studenci z trudem rozpoznają jej wizerunek.

Więcej o tym,  jak promować szkoły przeczytać można w internetowym poradniku na temat promocji szkół, uczelni i szkoleń na Edumarketing.pl

promocja szkoly

Promocja szkoły podstawowej

Promocja szkoły podstawowej to nie tylko promocja w społeczności lokalnej, ale też coraz bardziej powszechna promocja w Internecie. Reklama szkoły podstawowej skierowana jest nie tylko do potencjalnych uczniów , ale przede wszystkim do rodziców.  O dokonaniach szkoły i kwalifikacjach nauczycieli należy głośno mówić, nie tylko na poziomie lokalnym, również w sieci.

Promocja szkoły wyższej

Wg statyk Google: 9 na 10 przyszłych studentów zaczyna szukać uczelni bez wyraźnie zarysowanej koncepcji szkoły. To otwiera drogę wielu szkołom wyższym aby trafnie zaprezentować ofertę kursów przed potencjalnymi kandydatami na studia. 72% przyszłych studentów kontaktuje się z uczelnią po dwóch tygodniach od wylądowania na jej stronie internetowej, a 54% po 4 miesiącach. To ukazuje, że wybór drogi kształcenia i szkoły jest ważną i rozłożoną w czasie decyzją. Reklamując szkołę pomagamy przyszłym studentom podjąć właściwą decyzję.

Promocja szkoły językowej

Ta kategoria szkół to wyjątkowo liczna grupa, języków będziemy się uczyć zawsze. W globalnym społeczeństwie znaczenie języków będzie wzrastać. Równocześnie, obecenie mamy ogromną ilość szkół językowych na rynku, które konkurują o studenta. Jak wyróżnić się? Jak wypromować szkołę językową? Jeżeli tradycyjne metody reklamy, takie jak ulotki nie skutkują, a ulotka i tak ląduje w śmietniku... warto przełączyć się na inne formy promocji szkół.