Szkolenie w Hotelu Belwederskim: Jak ma wyglądać modelowa rewitalizacja w latach 2015-2020?

Firma/Instytucja: 
ATR
Miasto: 
Warszawa
Adres: 
Sulkiewicza 11

Zgodnie z nową definicją „rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Rewitalizacja to najbardziej skomplikowane, kompleksowe i czasochłonne zadanie jakie będzie realizowane przy współudziale funduszy europejskich.

Na projekty rewitalizacyjne zarezerwowano ok. 25 mld zł z puli funduszy Unii Europejskiej dostępnych w latach 2014-2020 oraz 1 mld 446 mln zł z budżetu państwa. Środki te będą dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w 16 województwach oraz w ramach krajowych Programów Operacyjnych. Zadania związane z rewitalizacją będą możliwe do realizacji na terenie miast w gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Interesariuszami, czyli podmiotami realizującymi projekty rewitalizacyjne mogą być:

1) mieszkańcy obszarów zdegradowanych oraz właściciele nieruchomości , w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i Towarzystwa Budownictwa Społecznego;

2) mieszkańcy gminy;

3) przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na obszarach zdegradowanych;

4) organizacje pozarządowe, w tym podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne prowadzące działalność społeczną;

5) jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego i organy władzy publicznej;

6) spółki Skarbu Państwa oraz inni inwestorzy realizujący inwestycje celu publicznego;

7) podmioty prowadzące działalność na obszarach zdegradowanych, w szczególności kulturalną, oświatową, sportową lub religijną.

 

Rewitalizacja obejmować będzie projekty inwestycyjne:

 • przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni funkcjonalnie związanych z obiektem w tkance urbanistycznej miast w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji, np. gospodarczych, społecznych, mieszkaniowych, edukacyjnych, kulturalnych;
 • tworzenie systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast;
 • zagospodarowanie/uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast wraz z przyległym otoczeniem
 • dopuszcza się dofinansowanie wymiany lub modernizację infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem (m.in. drogi gminne i powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące różne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi) oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej;
 • rewitalizacja tkanki mieszkaniowej obejmująca jedynie wspólne części wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

i społeczne:

 • przedsiębiorczość społeczna i promocja samozatrudnienia;
 • włączenie społeczne;
 • usługi społeczne, edukacyjne, kulturalne;
 • wsparcie dla przedsiębiorczości.

 

Chcąc pomóc Państwu w maksymalnym wykorzystaniu możliwości otrzymania dofinansowania na projekty rewitalizacyjne, nasza firma przygotowała szkolenie adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

 

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do pozyskania dofinansowania na projekty rewitalizacyjne w latach 2014-2020.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowych pojęć i znowelizowanych przepisów dotyczących rewitalizacji.
 • Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów rewitalizacyjnych.
 • Poznanie źródeł dofinansowania projektów rewitalizacyjnych.
 • Przekazanie zasad wyboru projektów rewitalizacyjnych.
 • Uniknięcie błędów i nieprawidłowości popełnianych przez beneficjentów.

 

Trener

Agata Ratuska

trener/doradca z 20-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów i ich realizacji z dofinansowaniem funduszy międzynarodowych. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej działającej z powodzeniem na rynku od 11 lat.

Jako trener przeprowadziła szereg szkoleń, seminariów i warsztatów dla administracji publicznej, instytucji, placówek, uczelni wyższych, szkół, organizacji jak i sektora prywatnego. Specjalistka w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozliczania projektów. Doradca w zakresie przygotowania projektów, realizacji i zarządzania projektami.

 

Program szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe wraz z płytą CD i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową.

W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

 

1)      Modelowa rewitalizacja w dokumentach na poziomie krajowym i lokalnym. 

a)  Nowa definicja i nowe uwarunkowania rewitalizacji, co jest a co nie jest rewitalizacją w perspektywie 2014-2020? Inne definicje związane z procesem rewitalizacji: projekt rewitalizacyjny, obszar zdegradowany, stan kryzysowy.

b)  Nowe dokumenty rządowe dotyczące rewitalizacji w latach 2015-2020.

c)  Rewitalizacja w Programach Operacyjnych krajowych i regionalnych, nowe wytyczne dla rewitalizacji    na lata 2014-2020, wybór projektów rewitalizacyjnych.

d)  Nowe narzędzia rewitalizacji: Gminny Program Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, Miejscowy Plan Rewitalizacji.

e)  Programy Rewitalizacji w perspektywie 2014-2020: cechy, elementy, przykłady.

 

2)    Źródła finansowania programów rewitalizacji na poziomie krajowym i regionalnym.

a)  Konkursy w ramach pomocy technicznej na poziomie krajowym i regionalnym na dokumentację związaną z rewitalizacją: projekty, beneficjenci, nabory.

b)  Konkursy na realizację projektów rewitalizacyjnych w programach krajowych i regionalnych: projekty, beneficjenci, nabory.

c)  Budżety w projektach dotyczących rewitalizacji i kwalifikowalność kosztów.

d)  Inne źródła finansowania rewitalizacji.

  

3)       Projekty rewitalizacyjne w programach operacyjnych krajowych i regionalnych.

a)   Rewitalizacyjne projekty inwestycyjne.

b)   Rewitalizacyjne projekty miękkie.

 

4)      Podsumowanie szkolenia.

 

Opłaty 

 • 3 pierwszych uczestników od jednego lub różnych Zamawiających, którzy najszybciej prześlą zgłoszenie na wybrany termin szkolenia i opłacą szkolenie w ciągu następnych 3 dni uzyskują 30% oszczędności i zapłacą tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli jeden Zamawiający zgłosi 3 lub więcej uczestników na szkolenie, to uzyska oszczędność w wysokości 30% i zapłaci tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli byłeś już wcześniej uczestnikiem naszych szkoleń i opłacisz szkolenie przed jego rozpoczęciem Twoja cena za szkolenie wynosi 350 zł netto + 23% VAT – oszczędzasz 25%.

  

Mamy też promocje uzależnione od terminu zapłaty: 

  

Termin zapłaty

Do 10 dnia przed terminem szkolenia: 15% i 20% oszczędności

Do 5 dnia przed terminem szkolenia: 5% i 10% oszczędności

Od 4 dnia przed terminem szkolenia: 5% oszczędności dla drugiego  uczestnika

Netto

z VATem

Netto

z VATem

Netto

z VATem

Jedna osoba

399,00 zł

490,77 zł

445,00 zł

547,35 zł

469,00 zł

576,87 zł

Druga osoba

od Zamawiającego

375,00 zł

461,25 zł

422,00 zł

519,06 zł

445,00 zł

547,35 zł

 

PROMOCJI NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

 

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2011 cena za szkolenie zawiera 23% VAT.

Obecnie firma nasza posiada interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą

zwolnienia z podatku VAT naszych szkoleń finansowanych ze środków publicznych.

Jeżeli płacą Państwo za szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych,

to obowiązują ceny netto.

 

 

 • Prosimy o przesłanie oświadczenia w sprawie VAT - do pobrania na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/oswiadczenie
 • Formularz zgłoszenia w wersji WORD na: http://atr.edu.pl/formularz-zgloszeniowy prosimy przesłać na adres email: biuro@atr.edu.pl, faxem na numer: (44)725-20-09 lub na adres korespondecyjny: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Spalska 33.
 • Wpłaty należy przesłać na konto firmy ATR na rachunek nr: 29 1440 1299 0000 0000 0302 2846 z tytułem przelewu: Rewitalizacja 2015-2020 (data szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika).
 • Na życzenie Zamawiającego wystawiamy fakturę pro forma (prosimy o dopisanie na zgłoszeniu „pro forma”) i zamawiamy posiłek wegetariański/wegański.
 • Ostateczny termin przesłania zgłoszenia i dokonania zapłaty za szkolenie upływa na dzień przed terminem  szkolenia.
 • Dla zgłoszeń nieopłaconych nie gwarantujemy rezerwacji miejsca na szkoleniu!
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem firmy: tel. 447252009.
Rodzaj szkolenia/usługi: 
Edukacyjne
Kategoria wiekowa odbiorców: 
18-26
26-35
35-46
46-55
55+