Engramowa Szkoła Rodzica - warsztaty dla rodziców

Firma/Instytucja: 
Europejski Instytut Edukacji Engram
Miasto: 
Kraków
Adres: 
ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków

Wychowanie bez błędów i porażek jest mitem – odpowiedzialne rodzicielstwo jest prawdą. Dzieci chcą i mają prawo mieć świadomych, mądrych i odpowiedzialnych rodziców  – warto więc podążać za ich pragnieniem, bo mądrego rodzicielstwa można się nauczyć.

Serdecznie zapraszamy do Engramowej Szkoły Rodzica na zajęcia warsztatowe z elementami psychoedukacji. Tym razem, nasze warsztaty kierujemy do rodziców, którzy chcą:

 • Pogłębić umiejętność rozumienia swojego dziecka, jego potrzeb i możliwości, aby wspierać jego rozwój, stawiając mu adekwatne wymagania;
 • Zrozumieć, jak postawy wychowawcze rodziców wpływają na rozwój i funkcjonowanie dziecka;
 • Poznać zasady, które pomogą w codzienności wychowywać dziecko – nie tylko dobrymi intencjami;
 • Dowiedzieć się, jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały i jak je słuchać, żeby chciały do nas mówić – czyli jak budować dobrą komunikację i bliskość z dzieckiem.

Celem warsztatów jest pomoc rodzicowi w budowaniu lepszej jakości rodzicielstwa – dla siebie i dla przyszłości swojego dziecka. Program Szkoły Rodzica obejmuje 10 zajęć w formie warsztatowej po 4 godziny dydaktyczne. Podczas warsztatów w grupie psychoedukacyjnej, przeprowadzony zostanie trening umiejętności, rozwijający kompetencje rodziców. Zajęcia składają się z części merytorycznej oraz superwizyjnej – nawiązującej do tematów zgłaszanych przez uczestników. Po warsztatach, każdy uczestnik otrzyma materiały z zajęć.

TEMATYKA WARSZTATÓW

 • Postawy wychowawcze – świadomość zaczerpniętych wzorców.
 • Granice jako ważny element procesu wychowawczego. Jak stawiać wymagania, jak odmawiać?
 • Uczucia – rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Jak rozumieć dziecko i odzwierciedlać jego stany emocjonalne?
 • Komunikacja – jak budować porozumienie i bliskość z dzieckiem?
 • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • Kary czy konsekwencje wychowawcze?
 • Jak rozwiązywać problemy i trudne sytuacje w relacji z dzieckiem?
 • Jak pomagać dziecku w stawaniu się samodzielnym?
 • Jak pomagać dziecku w budowaniu jego adekwatnie dobrego obrazu siebie, stosując pomocną pochwałę i zachętę?
 • Jak nie wpisywać dziecka w role i „uwalniać” je z grania nadanych ról?

Szkołę Rodzica prowadzi trener-psychoterapeuta Grażyna Ewa Skowron – absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 5-letniego Całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez CM UJ w zakresie Systemowej Terapii Rodzin i Terapii Psychodynamicznej. Posiada 24 letni staż pracy w Zespołach Terapeutycznych w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej dla młodzieży i terapii rodzinnej oraz pracą psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli. Przeprowadza konsultacje dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców: Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Prowadzimy zapisy na zajęcia w terminie:

 • Grupa sobotnia w godzinach 9:00-13:00 (zajęcia rozpoczną się 25 lutego 2017).

Zainteresowanych rodziców, prosimy o zgłaszanie się na wstępną konsultację z Panią Grażyną Ewą Skowron pod adresem: instytut@euroengram.edu.pl. Poruszone zostaną kwestie problemów w komunikacji z dzieckiem, informacji o programie i metodach pracy.

Całkowity koszt programu dla JEDNEGO RODZICA: 790 zł (płatność w dwóch ratach po 395 zł).
Uwaga: w przypadku jednorazowej wpłaty oferujemy upust 50 zł (całkowity koszt: 740 zł).

Całkowity koszt programu dla PARY RODZICÓW: 990 zł (płatność w dwóch ratach po 495 zł).
Uwaga: w przypadku jednorazowej wpłaty oferujemy upust 50 zł (całkowity koszt: 940 zł).

 

Rodzaj szkolenia/usługi: 
Edukacyjne
Kategoria wiekowa odbiorców: 
26-35
35-46
46-55
55+

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.10' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1512971530 [:db_condition_placeholder_0] => 1074 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.10' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.10' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1512971530 [:db_condition_placeholder_0] => 1074 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.edulider.pl/uslugi/europejski-instytut-edukacji-engram/engramowa-szkola-rodzica-warsztaty-dla-rodzicow [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.242.205.33 [:db_insert_placeholder_9] => 1512971530 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).