leszek tagowski

Karty podstawowe

Prawdziwa nazwa: