Organizacja biznesplanu - wskazówki

Biznesplan jako narzędzie analizy racjonalności, pomaga udzielić odpowiedzi na pytania: czy dany pomysł na firmę jest warty zachodu, pieniędzy i wysiłku. Dokument ten nie ma z góry narzuconego wzoru, jednakże istnieją pewne sprawdzone zasady, które mogą okazać się pomocne przy tworzeniu tego niezbędnego narzędzia. Dobry biznesplan powinien się składać z dwóch części: opisowej i finansowej.

Część opisowa biznesplanu

Tutaj wymagana jest krótka charakterystyka firmy. Ważne aby w tej części uwzględnić: dane teleadresowe, datę planowanego lub już zaistniałego otwarcia biznesu, jak i szczegóły dotyczące rejestracji firmy. Jako dodatek warto wspomnieć (jeśli jest to zgodne z prawdą) o wcześniejszych sukcesach na polu zakładania działalności gospodarczych.

  • Przedmiot działalności – tutaj należy konkretnie  scharakteryzować czym dana firma będzie się zajmować. W zależności od profilu biznesu, warto dodać szczegóły odnośnie planowanych dostawców czy rynku zbytu. Ważne jest, aby daną część biznesplanu utrzymać w konwencji zrozumiałej i płynnej. Zazwyczaj osoby oceniające biznesplany niekoniecznie są fachowcami w dziedzinie,  której dotyczy dany biznes.

 

  • Mocne i słabe strony – w tej części biznesplanu trzeba zdobyć się na szczerość i napisać o słabościach danego przedsięwzięcia. Należy jednak zrobić to w sposób przemyślany, wykazując problematyczną stronę danej działalności, i wspomnieć o propozycjach ich rozwiązania. Dla przykładu, chcąc założyć przedszkole, jako minus można wymienić niż demograficzny, przy jednoczesnym wspomnieniu o fakcie, że w pobliżu planowanego biznesu znajduje się duża firma, w której pracuje mnóstwo młodych mam, potencjalnie pragnących posłać swoje dzieci do tej  placówki. Wymieniając za i przeciw, warto korzystać z liczb, danych i badań zaczerpniętych np. z roczników statystycznych czy informacji GUS.

 

  • Cele – muszą być realistyczne i odpowiednio osadzone w czasie. Tym samym dobrze jest uwzględnić cele, zarówno krótko jak i długoterminowe.

 

  • Opis konkurencji – w tej części biznesplanu tuż po określeniu konkretnego celu potencjalnej firmy, należy dodać, na ile dany pomysł jest unikatowy we wspomnianym regionie.

 

  • Grupa docelowa – tutaj należy określić potencjalnych odbiorców usług i produktów, do ktorych dany biznes będzie skierowany.

 

  • Sposoby zdobycia klienta – ze szczególnym uwzględnieniem reklamy w jaką planuje się zainwestować.

 

  • Plan organizacji i zarządzania – jest to fragment kończący część opisową biznesplanu. Tutaj należy wypisać plany odnośnie liczby i poziomu wykształcenia pracowników danej firmy.  

 

Część finansowa biznesplanu

  • Ocena finansowa – w tej części biznesplanu należy wstępnie oszacować przewidywane koszty i przychody w pierwszych miesiącach działalności firmy.

 

  • Plan sprzedaży – z uwzględnieniem konkretnej liczby odnośnie planowanej sprzedaży produktu, najlepiej w przeliczeniu na miesiące.

 

Dobrze zorganizowany biznesplan będzie przydatny nie tylko w fazie powstawania firmy, ale również przy ewaluacji rozwoju przedsięwzięcia. Tym samym w trakcie tworzenia biznesplanu warto pamiętać o jego kluczowych cechach tj. racjonalność, kompleksowość i przejrzystość.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.10' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1512971351 [:db_condition_placeholder_0] => 102 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.10' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:431:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.10' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1512971351 [:db_condition_placeholder_0] => 102 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.edulider.pl/biznes/organizacja-biznesplanu-wskazowki [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.242.205.33 [:db_insert_placeholder_9] => 1512971351 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).