Lider - Edukator

Alan Sanders ( Edukator )
Umiejętności: komunikacja, kreatywność, motywacja
Dagmara Janiak ( Edukator )
Umiejętności: coaching, przywództwo, szkolenia
Grzegorz Świerniak ( Edukator )
Umiejętności:
Jadwiga Jabłońska-Stec ( Edukator )
Umiejętności:
Kamila Olszowa ( Edukator )
Umiejętności: komunikacja
Klaudia Lodzikowska ( Edukator )
Umiejętności:
Maciej Karwowski ( Edukator )
Umiejętności: motywacja
Maciej Kozłowski ( Edukator )
Umiejętności:
Marcin Łukaszuk ( Edukator )
Umiejętności: szkolenia
Marek Szopa ( Edukator )
Umiejętności: kreatywność, szkolenia