Lider - Mentor

  • Sylwia Konik (Mentor)
    Umiejętności:
    motywacja, przywództwo, szkolenia