Spotkania integracyjne a metoda gier i symulacji

Dział HR co jakiś czas staje przed wyzwaniem zorganizowania niebanalnego wyjazdu integracyjnego. Takie wyjazdy mają przede wszystkim budować zespołowego ducha i zwiększać poczucie przynależności do firmy, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy. Na rynku funkcjonuje wiele firm eventowych, które wspierają firmy w organizacji tego typu spotkań. Wśród najczęściej proponowanych form aktywności dla uczestników są: sporty ekstremalne i zajęcia outdoorowe (np.: loty balonem, jazdy quadami, parki linowe, paintball), wieczorki tematyczne, koncerty, akcje prospołeczne (np. malowanie przedszkolnych sal czy placu zabaw).

Coraz częściej od spotkania integracyjnego wymaga się także dodatkowej funkcji. Poza zabawą i teambuildingiem idealnie, aby program zawierał także aspekt edukacyjny; tak, aby wiedzę, czy umiejętności zdobyte podczas integracji przenieść na grunt codziennej pracy.

Odpowiedzią na taką potrzebę jest edutainment – uczenie przez zabawę. Pojęcie, które w pierwszej chwili może się kojarzyć z nauką dzieci i młodzieży, ma jak najbardziej zastosowanie w uczeniu dorosłych. Gry i symulacje biznesowe zawierają w sobie element zabawy i zaangażowania oraz pozwalają na bezbolesne „przemycenie” elementów szkoleniowych.

 

Dlaczego gry są skuteczne?

Pracownia Gier Szkoleniowych proponuje swoim klientom gry i symulacje oparte na metaforze. Oznacza to, że sytuacje, czy role z gry są przekładane na rzeczywistość zawodową. Dzięki metaforze uczestnicy poszerzają swoją perspektywę, uświadamiają sobie rzeczy, które są na co dzień niewidoczne. Nieodłączną częścią gry jest jej późniejsze omówienie. To na tym etapie uczestnicy przekładają doświadczenie z gry na realia firmy.

Przeniesienie uczestników w sytuację gry pozwala im lepiej, przyjemniej i szybciej uczyć się nowych treści, czy umiejętności. Jak twierdzi badacz uczenia się David A. Kolb, nauka poprzez doświadczenie i w odniesieniu do dotychczasowych doświadczeń, przynosi w przypadku osób dorosłych znacznie lepsze rezultaty niż zdobywanie wiedzy poprzez bierne słuchanie.

 

Udział w grze pozwala doświadczyć sprzyjającego rozwojowi stanu flow, czyli pełnej koncentracji na zadaniu, świadomości wykorzystywania swojego potencjału, maksymalnego zaangażowania. Gra umożliwia także uczenie się na błędach. Jak mówią sami gracze – klienci Pracowni Gier - „symulacja to nauka na błędach, które nic nie kosztują”.

 

Czego firmy oczekują od spotkań integracyjnych?

Podstawową potrzebą zgłaszaną przez klientów jest połączenie dwóch elementów: mądrej integracji (tzn. takiej, która zawiera w sobie elementy nauki) i dobrej zabawy.

Efekt, jaki chcieliby najczęściej osiągnąć, to zaangażowanie w realizację celu firmy oraz pracownicy i zespoły, które świetnie ze sobą współpracują. W każdej firmie w inny sposób można ten stan osiągnąć. Dlatego ważne jest rzetelne rozpoznanie potrzeb klienta. Wyniki takiego badania mają decydujący wpływ na wybór konkretnej gry, nakreślą kierunek jej omówienia oraz wskażą, jak stworzyć spójny program całego spotkania.

 

Jak zorganizować dobre spotkanie integracyjne?

Przykład integracji w firmie z branży spożywczej:

Managerowie tej organizacji (50 osób) co roku spotykają się na wyjeździe integracyjnym. Członkom zarządu zależy przede wszystkim na zbudowaniu zespołu, który razem jest w stanie wygrywać.

Na pytanie: Gdybyśmy mogli zmienić tylko jedną rzecz w firmie, co by to było?

Odpowiedź brzmiała: ZAANGAŻOWANIE.

Dlatego program spotkania integracyjnego został oparty na zaangażowaniu i jego roli.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji spójnego planu rozwoju na nadchodzący rok. Do tej prezentacji członkowie zarządu zostali przygotowani przez profesjonalistę od wystąpień publicznych.

Uczestnicy zostali zaproszeni do trzech wybranych specjalnie dla nich gier.

Barnga – gra miała uwspólnić wiedzę w organizacji. Czy wszyscy znamy zasady? Czy są dla nas zrozumiałe?

Rozegrana później Siła założeń, zachęciła do eksperymentowania oraz szukania nowych rozwiązań.

Efekt współpracy, zaangażowania oraz optymalizacji wzmocniła zaserwowana na koniec gra Team Puzzle.

Wieczór zakończył się warsztatami śpiewu oraz gry na bębnach, co podsyciło zaangażowanie zespołu oraz ukierunkowało na realizację wspólnego celu.

 

Jakie efekty przyniosło spotkanie integracyjne?

Managerowie uświadomili sobie wartość współpracy między nimi i w ich zespołach oraz swoją rolę w jej budowaniu, wagę jasno wyznaczonego celu w realizacji zadań, jasności zasad i sprawdzanie ich rozumienia oraz czytelnej komunikacji i informacji zwrotnej.

Wszystkie te kompetencje managerowie trenowali w grach symulacyjnych. Wnioski dla swojej pracy wyciągnęli wspólnie.

 

A co uczestnicy powiedzieli na temat zastosowanej metody?

„Gry to wartościowe ćwiczenie rozwijające współpracę w grupie pozwalające dojść do głębokich wniosków w sympatycznej i relaksującej atmosferze”

 „O wiele więcej praktycznych obserwacji niż przy szkoleniu bardziej konwencjonalnym”

„To ciekawa forma poznawania siebie”

„W łatwy sposób można się nauczyć trudnych rzeczy”

„Dobre doświadczenie oraz czas, kiedy mogliśmy przyjrzeć się samym sobie i naszej współpracy”

 

Prowadzenie spotkań integracyjnych

Spotkania integracyjne metodą gier i symulacji mogą trwać od dwóch godzin do dwóch dni. Liczba uczestników - nawet do 100 osób.

Największą wartość mają wtedy, gdy są prowadzone przez profesjonalnych trenerów, którzy doskonale znają gry i mechanizm ich działania, ale także są ekspertami od procesów grupowych i zarządzania zespołami.

 

Agnieszka Dąbrowska

Kategoria edukacja: