Bezpłatne szkolenia ,,Warsztaty umiejętności menadżerskich”

Firma MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu zaprasza na bezpłatne szkolenia umiejętności menadżerskich, które odbywają się w siedzibie firmy w Krakowie. Szkolenia mają charakter dwudniowych spotkań.

Kiedy?

Szkolenia odbędą się w dniach: 14 i 15.02., 22-23.02. oraz 1-2.03.2013 roku w salach konferencyjnych firmy w Krakowie przy ul. Markowskiego 8/8 i zostaną zrealizowane w wymiarze 48 godzin.

Program:

Zgodnie z harmonogramem spotkania poruszone zostaną kwestie: 

  • skutecznej komunikacji w zarządzaniu zespołem
  • budowania zespołu i modeli kierowania nim
  • delegowania zdań
  • motywowania pracowników i rozwiązywania ich problemów
  • radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie
  • budowania własnej samooceny

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu, psychologów i praktyków umiejętności psychospołecznych. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe oraz testy. Szkolenia będą mieć charakter pracy indywidualnej, w grupach oraz dyskusji. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, a także  obiady i przerwy kawowe .

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Przedsiębiorcy mikro oraz małych przedsiębiorstw  na terenie województwa małopolskiego, a także pracownicy takich przedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub przedsiębiorcy pełniący funkcje kierownicze.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. Rejestracji należy dokonać na stronie: www.masterscsb.com.pl/front/page/get/55/item_id:31/, a dokumenty przesłać faksem, pocztą lub złożyć osobiście. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione  o pomyślnym przebiegu rekrutacji i  poproszone o  złożenie oryginalnych dokumentów w Biurze Projektu lub wysłanie ich pocztą.

Warsztaty są dofinansowane przez EFS  w ramach projektu ,,Akademia Menadżera”, którego celem jest wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. W ramach projektu  firma MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu realizuje ponadto szkolenia z zakresu:  zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami i negocjacje handlowe. Szkolenia organizowane są w Krakowie oraz w Zakopanem.