Biznes i nauka dla przyszłości

Wyjątkowo interesującym wydaje się projekt na rzecz zacieśniania współpracy między naukowcami a przedsiębiorstwami, organizowany przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolejne szkolenia z zakresu komunikacji nauki i biznesu przewidziane są na luty i marzec 2011. Tematyka zajęć obejmuje  m.in. zagadnienia poszukiwania źródeł finansowania projektów, transferu technologii, nawiązywania współpracy z inwestorami indywidualnymi, czy pozycji kobiet na rynku kapitałowym oraz w świecie nauki. Szczególnie istotnym wydaje się nacisk na kwestie związane z równością kobiet i mężczyzn, zarówno w świecie nauki jak i biznesu. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia Gender Mainstreaming w celu wspierania potencjału innowacyjnego kobiet. Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty zaświadczające, że posiadają oni niezbędną wiedzę, która pozwoli na lepsze zrozumienie i wspomaganie przepływu informacji między nauką i biznesem. Więcej informacji na stronie fundacjiwww.komercjalizacja-nauki.pl