Drogowskazy kariery

15 marca rusza III edycja programu Drogowskazy Kariery, który daje możliwość skonfrontowania poglądów wybitnych specjalistów ze świata biznesu, nauki i polityki na temat obecnie panujących trendów na rynku pracy. Uczestniczą w nim największe uczelnie państwowe i prywatne z Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Lublina, Szczecina Katowic, Wrocławia i Opola.Program Drogowskazy Kariery w zamierzeniu jego autorów ma być pomostem między studentami i pracodawcami. Dzięki Targom Praktyk i Pracy oraz ogólnopolskiej Internetowej Bazie Praktyk (www.drogowskazykariery.pl) studenci mają bezpośredni kontakt z konkretną firmą, która ich interesuje. Firma zaś może skontaktować się dokładnie z tymi studentami, którzy chcą w niej pracować lub mieć praktykę.

"Poprzez nasze szkolenia - prezentacje branżowe, warsztaty i case studies, chcemy przybliżyć studentom specyfikę danej branży, wymagania stawiane osobom, które dopiero co stawiają w niej pierwsze kroki oraz wymagania stawiane specjalistom w tej dziedzinie" - zaznacza Jakub Ziółkowski, dyrektor krajowy Programu Drogowskazy Kariery. "Pokazujemy z jakimi zadaniami spotykają się profesjonalne grupy projektowe w firmach oraz umożliwiamy studentom rywalizację między sobą w case'ach zaproponowanych przez firmy partnerskie Programu, których specjaliści na końcu oceniają pracę żaków" - dodaje. Program ten z pewnością jest świetną okazją do poznania rzeczywistych oczekiwań pracodawców. To również szansa na podszkolenie umiejętności i sposób na kreowanie własnej kariery. Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów od 2008 r. PAP

Nauka w Polsce Edulider.pl