Efektywne czytanie i praca z informacją

Europejski Instytut Edukacji Engram w Krakowie to prężnie rozwijający się ośrodek szkoleniowy, wykorzystujący nowoczesne podejście do ucznia. W swojej ofercie zawiera nie tylko warsztaty dla dzieci i młodzieży, ale też szkolenia dla dorosłych i nauczycieli.28 czerwca rusza nowa edycja szkoleń dla dorosłych pod tytułem "Efektywne czytanie i praca z informacją". Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

Efektywne czytanie: - określenie tempa czytania, - poszerzanie pola widzenia, - trening mięśni oczu, - zwiększanie tempa czytania, - kształtowanie nowych nawyków czytania, - niwelowanie ukształtowanych błędów czytelniczych, - techniki koncentracji uwagi, - stawianie celów czytania, - strategie czytania dostosowane do rodzaju tekstu, - świadome czytanie. Praca z informacją: - nauka selektywnego wyboru informacji, - graficzne sposoby notowania, - hierarchizowanie i kategoryzowanie informacji, - strategia 5 kroków.

Program ten stawia na na wykształcenie sprawności czytania i selekcji informacji, co jest nieodłącznie związane z szybko narastającymi wymaganiami społeczeństwa informacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów i psychologów. Dla tych młodszych Europejski Instytut Edukacji Engram oferuje program "Ucz się inteligentnie" oraz "Antykujon", stwarzając kursantom możliwości do pogłebienia wiedzy na temat skutecznych technik uczenia się, rozwoju kreatywności, wyksztacenia postawy otwartości i krytycyzmu w stosunku do nagromadzonych informacji jak i do polepszenia organizacji własnej pracy. Nie bez znaczenia jest też rozwój nauczycieli w dobie coraz większej autonomi ucznia i wysokich oczekiwań co do sprawności nauczania i umiejętności wychowawczych. Bloki szkoleniowe z zakresu kinezjologi edukacyjnej i sztuki motywacji to jedne z wielu organizowanych przez wykwalifikowanych trenerów z Europejskiego Instytutu Edukacji Engram.