Liderzy edukacji cyfrowej do dzieła!

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” poszukuje kandydatów na Latarników w całym kraju. -Chcemy zbudować grupę 3000 aktywnych liderów, działających lokalnie, lecz połączonych wspólna pasją. Nie szukamy informatyków, bo też nie zamierzamy wprowadzać dorosłych Polaków w szczegółowe arkana informatyki. Poszukujemy ludzi, którzy będą umieć i chcieć pomóc innym w pokonaniu ich nieufności, obaw i barier psychicznych w zapoznaniu się praktycznymi korzyściami z poruszania się po cyfrowym świecie – powiedział Krzysztof Głomb.

Obowiązki latarników

Zadaniem Latarników będzie dotarcie do swoich współmieszkańców z informacjami o zaletach płynących z korzystania z Internetu i przełamywanie barier w użytkowaniu technologii cyfrowej. Mają mówić o łatwej i taniej komunikacji z bliskimi, o atrakcyjnych zakupach online, o korzystaniu z e-usług dostępnych w sieci, czy o możliwościach uczenia się i gromadzenia wiedzy o świecie dzięki dotarciu do odpowiednich treści Internetu.  Tereny wiejskie i małe miasteczka to szczególnie miejsca docelowe, do których będą musieli dotrzeć latarnicy. Jako osobom darzonym zaufaniem, znającym potrzeby i  uwarunkowania gminy, osiedla czy dzielnicy będzie im łatwiej dotrzeć z wiarygodnym przekazem do ludzi, którym chcą pomagać. Spotkania z latarnikami edukacji cyfrowej  realizowane będą z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach.

Aby złożyć aplikację należy udać się na stronę stowarzyszenia Miast w Internecie i wypełnićankietę do 31 marca 2011 roku.