Znajomość zasad systemu HACCP w kuchni

HACCP

Firmy, a przede wszystkim restauracje, które zajmują się przetwarzaniem żywności i przygotowywaniem potraw są zobligowane do przestrzegania zasad systemu HACCP, czyli zasad systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

 

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że wszystkie osoby pracujące w kuchni i zajmujące się przygotowywaniem potraw muszą po pierwsze zapoznać się w wymogami tego systemu, a po drugie konsekwentnie wcielać je w swojej pracy. Zadaniem właściciela restauracji zaś jest tak przygotowanie kuchni, aby również spełniała ona wymogi stawiane przez system HACCP.

Oto przykłady wymogów dotyczące przygotowywania żywności

  • Produkty należy dobrze zabezpieczać przed zepsuciem i wszelkimi zanieczyszczeniami
  • Stanowisko pracy kucharza musi być wyposażone w odrębne narzędzia i drobny sprzęt, typu deski do krojenia czy noże
  • Pracownicy muszą posiadać i zakładać ochronne fartuchy
  • Przy stanowisku mycia naczyń powinna znaleźć się instrukcja mycia i dezynfekcji wszelkich naczyń i innych przyrządów
  • Należy co jakiś czas przeprowadzać kontrolę warunków przechowywania różnych produktów, czyli sprawdzać temperaturę, wilgotność, datę przydatności
  • Nie wolno przechowywać środków czystości razem z produktami spożywczymi

Wiedza kucharza na temat HACCP

Oczywiście kucharz jak i każdy inny pracownik pracujący w kuchni musi posiadać wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa żywności. Zdobyć ją może na specjalistycznych szkoleniach. Na kurs HCCP swoich pracowników może zapisać właściciel restauracji i przeprowadzić go w lokalu, a tym samym mieć pewność, że jego kucharze zdobędą wymaganą wiedzę. Ale również sama osoba, który wiąże swoją karierę zawodową z zawodem kucharza, może zapisać się na kurs HACCP. Tym bardziej, że coraz częściej restauracje poszukujące i zatrudniające np. szefów kuchni wymagają od nich przestrzegania jak i również posiadania takiej wiedzy.

Kurs HACCP np. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/ trwa jeden dzień i kończy się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nabycie nowych umiejętności przez kursanta.