Oferta dla coachów i trenerów

Wszechnica Uj zaprasza na kompleksowy, akredytowany przez ICF program rozwoju coachówprowadzony przez trenerów Erickson College z Vancouver, który przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych. Zgodnie z metodologią, Erickson College uczy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i daje możliwość prowadzenia sesji coachingowych już od pierwszego dnia kursu.

Rekrutacja już trwa! Terminy rozpoczęcia najbliższych edycji: Warszawa 07.04.2011 Kraków 01.10.2011, Poznań 21.10.2011.

W ofercie Wszechnicy znajdziemy rownież Team coaching. który uczy zdolności wspierania ludzi w przejściu od osobistych interesów do zespołowej wizji jak rownież pokazuje jak w powtarzalny, stabilny sposób tworzyć innowacyjne rozwiązania. Terminy edycji warszawskiej i prowadzący: 16-18.09.2011 Paul Gossen

Szkoła Trenerów Miedzykulturowych to innego rodzaju inicjatywa w Polsce. Jest to kompleksowy program szkoleniowy rozwijający specjalistyczne kompetencje trenerskie. Skierowany jest do trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją specjalizację w obrębie treningu międzykulturowego.

Program zapewnia: przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia przygotowania i prowadzenia treningu międzykulturowego; poznanie i wypróbowanie zestawu narzędzi treningu międzykulturowego; dostęp do interaktywnych narzędzi wspierających rozwój w programie; praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, podczas etiud szkoleniowych.

 

Rekrutacja już trwa! Terminy rozpoczęcia najbliższych edycji: Poznań 19-20.02.2011, Kraków 02-03.04.2011, Warszawa, 18-19.06.2011, Rzeszów 27-28.08.2011