Rozwój osobisty i zawodowy

rozwójRozwoj osobisty to proces, który opiera się głównie na zarządzaniu samym sobą w celu nabycia umiejętności intelektualnych, społecznych i zawodowych przy użyciu zdobyczy edukacyjnych i możliwości oferowanych przez pracę. Twój rozwój ma miejsce przez całe życie, a jakość tego procesu determinuje jakość Twojego życia: to, kim się stajesz, jakie wytyczasz sobie cele, w czym odnajdujesz satysfakcje osobistą i zawodową. Edulider.pl wychodzi na przeciwko Twoim oczekiwaniom i oprócz artykułów na ogólnorozwojowe tematy i bogatej oferty edukacyjnej, przybliża profile liderów edukacji i biznesu, związanych z branżą szkoleniową i doradczą, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami by wspierać Twój rozwój osobisty.

 

 

Motywacja

Motywacja to jedno z najważniejszych haseł w rozwoju osobistego i osiąganiu celów. Jest to kluczowy obszar Twoich kompetencji osobistych. Motywacja to najogólniej rodzaj wewnętrznej energii, która zapoczątkowuje i podtrzymuje określone zachowanie w celu osiągnięcia pożądanego celu. Znany psycholog Abraham Maslow powiedziałby w tym miejscu, że jesteśmy zmotywowani dopóty dopóki nie zaspokoimy danej potrzeby. Zaspokojenie (osiągnięcie danego celu) powoduje przeniesienie naszej uwagi na inne potrzeby, które uporządkowane w rodzaj hierarchii, stanowią obszar naszych dążeń i samorealizacji. Nierozłączny elemet w rozwoju zawodowym.

 

Komunikacja

Efektywna sztuka komunikacji polega na skutecznym, precyzyjnym i jednoznacznym przekazaniu Twoich myśli w stronę odbiorcy komunikatu. To także sztuka prawidłowego rozumienia informacji przesyłanych od Twojego rozmówcy. Sztuka komunikacji wymaga wysiłku zarówno ze strony nadawcy jak i odbiorcy wiadomości. Proces komunikacji nie zawsze jest idealny o czym świadczą omylnie zinterpretowane informacje, napięcie, zakłopotanie i poczucie niezrozumienia. Aby móc porozumiewać się płynnie i efektywnie, a przy tym wpływać na sukces w życiu prywatnym i wesprzeć rozwój zawodowy, należy rozumieć, czym jest Twoja wiadomość (wiadomość odzwierciedla to, co myślisz), kim jest Twoja publiczność, i jak odbiorcy słyszą postrzegają i interpretują Twój przekaz (słowny lub pisany). Rozwój osobisty i zawodowy będzie łatwiejszy!

 

Przywództwo

 

Starodawny już pogląd głosił, że oznak cech lidera należy szukać we wczesnym dzieciństwie a jeśli nie urodziłeś się do bycia przywódcą to nie możesz zrobić wiele żeby nim zostać. Na szczęście pogląd ten staje się coraz mniej aktualny i nowoczesne podejścia głoszą, że poprzez cierpliwość, wytrwałość i ciężką pracę nad sobą możesz stać się skutecznym liderem. Co więcej wśród kluczowych umiejętności 21 wieku znajduje się właśnie zdolność przewodniczenia, tworzenia wizji rozwoju i pobudzania ludzi do działania. Kim jest skuteczny lider? To z pewnością osoba troszcząca się o sówj rozwój osobisty, nieustannie doskonaląca umiejętności personalne (samoświadomość, czyli rozumienie siebie, zarządzanie stresem i twórcze rozwiązywanie problemów oraz powiększanie własnej wiedzy) a także umiejętności interpersonalne (zdolność do odnajdywania się w relacjach międzyludzkich poprzez skuteczne komunikowanie się, motywowanie innych i rozwiązywanie konfliktów).

 

Samorealizacja

Zwana również samourzeczywistnieniem to proces dążenia do zaspokojenia swoich możliwości, potencjału i talentów. Każdy człowiek rozumie tą idee poprzez swój pryzmat widzenia świata. Twój rozwój osobisty polega na odkryciu tego, co słowo samorealizacja znaczy dla Ciebie. Natomiast rozwój zawodowy będzie odzwiercedleniem Twoich dążeń do samorealizacji i samourzeczywistnienia na gruncie społeczno-zawodowym.

 

Zarządzanie a rozwój osobisty i zawodowy w świecie nowoczesnych technologii

Zarządzanie edukacją jest w dzisiejszych czasach, tym co rozwój osobisty i rozwój zawodowy mają ze sobą wspólnego. Jest to niezmiernie ważne, by wiedzieć jakie przekonania i/lub działania wspierają Twój rozwój, byś mógł z powodzeniem i łatwością zarządzać sobą, własnym czasem, własną motywacją, planami, projektami, a także innymi ludźmi. Zarządzanie

*O najważniejszych wyzwaniach, możliwościach i zagrożeniach życia zawodowego w erze Internetu informujemy w naszym najnowszym ebooku Jak sobie radzić ze zmianą w cyfrowym świecie