Samoświadomość

Sztuka życia uważnie

Idealnie byłoby gdyby każdy z nas zdawał sobie sprawę z tego kim jest, dokąd zmierza, co robi, jakie ma cele. Niestety nie każdy ma świadomość samego siebie, swoich możliwości, potrzeb, emocji czy ograniczeń. Samoświadomości siebie tu i teraz można jednak się nauczyć na drodze rozwoju własnego.

Kształtowanie samoświadomości

Czy wiem kim jestem, czy wiem, co jest dla mnie ważne, a co nie, do czego dążę? Zdając sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron, umiejętności, wartości, zachowań czyli znając siebie można uświadomić sobie jakie działania podjąć by osiągnąć upragniony cel. Świadomość własnego ja pozwala stwierdzić także czego nam brakuje, by zrealizować swoje dążenia. Poprzez kształtowanie samoświadomości, można odkryć jakim jest się człowiekiem, a wówczas jest się w stanie rozpoznać wszelkie wzorce i mechanizmy działań i ich przyczyny, które pozwolą uwolnić się od różnego rodzaju ograniczeń.

Samoświadomość- ćwiczenia

Człowiek świadomy ma motywację, ma chęć do życia, ma swoje priorytetowe cele w kierunku których podąża. Jeśli jest świadomy swojego ja tu i teraz, wówczas może nazwać siebie szczęśliwym, zadowolonym i przede wszystkim spełnionym człowiekiem. Praca nad samym sobą może okazać się żmudna, gdyż wymaga zaangażowania i energii. Warto jednak dłużej popracować nad kształtowaniem i szkoleniem samoświadomości, by podnieść jakość swojego życia. Chcąc lepiej poznać samego siebie można skorzystać z pomocy coacha, trenera czy psychologa lub wziąć udział w organizowanych przez Internet szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego.