Sylabus w zakresie ochrony środowiska

Pierwszy rezultat projektu ENVIRONMENTAL CHANGE to sylabus

Celem sylabusa w zakresie ochrony środowiska jest zdefiniowanie ram rozwoju treści szkoleniowych w aplikacji w ramach kolejnego, drugiego rezultatu projektu. Dodatkowo program ten jest poświęcony rozwijaniu kompetencji organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kompetencji nauczycieli tego sektora w zakresie kompetencji w zakresie zmian środowiskowych. Program nauczania w zakresie ochrony środowiska określa: cele i główne efekty uczenia się cyfrowych materiałów szkoleniowych na temat środowiska dla firm rozpoczynających działalność; koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym; główne cechy gospodarki o obiegu zamkniętym, jako użytecznej alternatywy samozatrudnienia na współczesnym rynku pracy; motywacja startupów do stania się przedsiębiorcami świadomymi możliwości cyfrowych; ocena możliwości stania się użytkownikiem gospodarki o obiegu zamkniętym, mentoring na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, jako nowej drogi uczenia się poza formalnego, scenariusz innowacyjnego szkolenia opartego na uczeniu się on-line z wykorzystaniem zestawu ćwiczeń praktycznych – OER; jak stworzyć startupom możliwość walidacji swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej.

Sylabus składa się z kilku części, w tym z 6 modułów.

Moduł 1 skupia się na wyjaśnieniu koncepcji transformacji energetycznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Celem modułu „SPOSOBY PRZEJŚCIA NA ENERGIĘ NATURALNĄ I ZWALCZANIE ZMIAN KLIMATU” jest wyjaśnienie procesu przejścia na wykorzystanie energii naturalnej, zilustrowanie na rzeczywistych przypadkach, w jaki sposób można go dalej ujmować, oraz wyjaśnienie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

Natomiast Moduł numer 2 skupia się na wyjaśnieniu, w jaki sposób firmy mogą przeprowadzić transformację swojej działalności pod kątem zrównoważonego rozwoju i zasad ekologicznych. W tym kontekście celem modułu 2 „W KIERUNKU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOLOGICZNEJ TRANSFORMACJI PRZEDSIĘBIORSTW” jest wyjaśnienie różnych narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez firmy w celu przeprowadzenia zielonej transformacji ich działalności. Wyjaśnienie to będzie pochodzić z teorii, ale także z rzeczywistych przypadków firm, które już dokonały tej transformacji.

Celem zaś Modułu nr 3 (GOSPODARKA ODPADAMI Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TWOIM MŚP) jest podjęcie ważnego tematu nie tylko dla początkujących, ale także dla całego społeczeństwa: jak gospodarować odpadami z tworzyw sztucznych. Jego celem jest podniesienie świadomości początkujących cholewek na temat znaczenia opracowywania skutecznych strategii gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w ich działalności, zapewniając im kluczowe informacje umożliwiające sprostanie temu globalnemu wyzwaniu.

Kolejną ważną częścią sylabusa jest MODUŁ 4 dotyczący PRZEPROJEKTOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG W CELU ZMINIMALIZOWANIA ZUŻYCIA MATERIAŁÓW. Moduł 4 dostarcza informacji, które zwiększą świadomość i zmotywują do minimalizacji zużycia materiałów, zarówno w odniesieniu do produktów, jak i usług. Także zachęca do przeprojektowania produktów i usług, aby były bardziej przyjazne dla środowiska.

MODUŁ 5: MODELE BIZNESOWE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM koncentruje się na dostarczeniu dla startupów, ale także społeczeństwa informacji, które uświadomią istnienie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym. Ta część sylabusa opisuje zarówno podejście teoretyczne, ale także rzeczywiste dobre praktyki z firm, które już wdrożyły modele biznesowe o obiegu zamkniętym.

Kolejna niezwykle istotna część sylabusa to MODUŁ 6: MYŚLENIE O CYKLU ŻYCIA, które wprowadza społeczeństwo do koncepcji myślenia o cyklu życia, jako podejściu do podejmowania decyzji biznesowych, opierających się na długoterminowym zintegrowanym lub holistycznym myśleniu. Moduł 6 obejmuje wiedze teoretyczną, opis przykładów praktycznych oraz sposobów wdrażania koncepcji w praktykę.

Rezultat przeznaczony dla instytucji oraz nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej ENVIRONMENTAL CHANGE i pod linkiem https://environmentalchange.erasmus.site/pl/io1/

Kategoria edukacja: