Jak selekcjonować informacje, by nie zwariować?

segregowanie-informacji

Każdego dnia zalewani jesteśmy falą różnorodnych informacji. W zaskakującym tempie rośnie ilość internetowych zasobów informacyjnych. Stwarza to konieczność ustalenia i wprowadzenia w życie racjonalnych kryteriów, które z morza informacji pozwolą wybrać te najcenniejsze, a odrzucić te, które wprowadzają w błąd, są zbyt stronnicze lub zwyczajnie błędne. Więcej o zagrożeniach ery Internetu w tym o nadmiarze informacji i siecioholiźmie piszemy w poradniku Jak radzić sobie ze zmianą w cyfrowym świecie Tutaj , który ukazał się na jesieni tego roku. Poniżej przedstawiamy sposoby na weryfikowanie przydatności informacji w Internecie.

Zwróć uwagę na sposób weryfikacji treści

Aby uświadomić sobie jak ważna jest weryfikacja treści zamieszczanych w Internecie warto porównać proces wydawniczy obu form publikacji. Artykuły w czasopismach naukowych zanim trafią do odbiorcy są redagowane i poddawane korekcie. Każdy zasób jest oceniany w ten lub inny sposób. Rygorystyczny sposób weryfikacji treści sprawia, że artykuły takie reprezentują wysoką wartość. Rzadko zdarza się, by tekst, który zawiera oczywiste błędy zyskał aprobatę recenzenta, który każdorazowo dokonuje oceny artykułu przed jego publikacją. Proces publikacji treści w Internecie jest znacznie krótszy niż w tradycyjnym procesie wydawniczym, a co za tym idzie mało wiarygodny. Pierwsza wersja tekstu od razu trafia do publikacji i może być udostępniona w sieci na czas nieograniczony lub zostać usunięta przez autora w dowolnym czasie. W procesie wydawnictwa internetowego brakuje kontroli jakości. Każdy może dziś opublikować informacje w sieci, a co za tym idzie są równe szanse na pozyskanie wartościowych informacji jak i całkowicie bezużytecznych czy błędnych. Dlatego też szukając informacji w Internecie trzeba zachować szczególną ostrożność. Jak selekcjonować informacje, by nie zwariować?

Stosuj kryteria oceny zasobów w Internecie

Ocena wiarygodności informacji w sieci jest współcześnie obiektem dużego zainteresowania. Wielu pracowników i badaczy naukowych zastanawiało się nad tym jak selekcjonować informacje i stworzyło kanony wiarygodnych informacji publikowanych w sieci. Donald T. Hawkins na łamach artykułu ,,What is Credible Information?" poświęcił zagadnieniu oceny wiarygodności tekstów w Internecie swój artykuł w Technomonitorze, dokonując syntezy kryteriów wymienianych na czternastu wartościowych stronach internetowych. Generalnie stwierdził, że kryteria, które można uznać za ważne można podzielić na cztery grupy.  Kryteria pierwszej grupy były wymieniane przez dziesięciu lub więcej autorów, II- przez pięciu lub sześciu autorów, kolejne przez dwóch lub trzech autorów, ostatniej tylko przez jednego autora. Jakie kryteria znalazły się w każdej z grup?

 

1.

kryteria-selekcji-informacji

Według badaczy jeśli chcesz w sposób krytyczny ocenić wartość danych informacji to wpierw powinieneś dowiedzieć się kto jest autorem tekstu. W tym celu należy sprawdzić czy nazwisko autora pojawia się na stronie, czy autor jest znany, czy ma odpowiednie kwalifikacje, czy można odnaleźć adres kontaktowy na stronie. Warto także sprawdzić czy tekst zawiera informacje obiektywne czy też występują okoliczności, które mogą spowodować, że autor jest stronniczy w postrzeganiu danego tematu. Rzadko bowiem informacja jest neutralna. Ponadto warto na wstępie ocenić jaki jest cel danego artykułu a także jak często strona jest odwiedzana oraz jak często aktualizowana.

 

2.

jak-korzystac-z-informacji-internetowych

Kolejnym etapem sprawdzania przydatności informacji będzie udzielenie sobie odpowiedzi na pytania o to:

  • jaki jest ich zakres
  • czy jest możliwość ustalenia dokładności lub przydatności informacji
  • jaki jest wzór i format strony
  • czy informacje są wiarygodne
  • do kogo należy strona
  • czy ta osoba jest autorytetem w swojej dziedzinie

 

3.

jak-sprawdzic-przydatnosc-informacji

Kolejna grupa kryteriów, które określają jak selekcjonować informacje dotyczy m.in. oryginalności i stabilności strony. Istotna jest data powstania danej strony, świadcząca o jej stabilności, a także oryginalne ujęcie treści. W tym celu trzeba więc stwierdzić czy materiał jest unikatowy, precyzyjny czy wręcz przeciwnie monotonny i budzący wątpliwości. Ponadto ważna jest struktura witryny oraz to czy strona otrzymała jakieś recenzje lub zawiera oceny użytkowników.

 

4.

kryteria-doboru-informacji

Ostatnia grupa dotyczy jakości tekstu pod względem merytorycznym oraz oceny wartości danych, z których autor korzysta w artykule. Na tym etapie weryfikacja polega na dokonaniu oceny poprawności tekstu pod względem gramatycznym i interpunkcyjnym, a także staranności edycyjnej. O wiarygodności tekstu świadczy również to czy w tekście znajdują się odnośniki do innych stron oraz czy są to strony jakościowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez przeglądarkę.

Informacje, które są publikowane w Internecie nie zawsze charakteryzują się wiarygodnością, aktualnością i prawidłowością. Odpowiedzią na pytanie jak selekcjonować informacje, by nie zwariować jest korzystanie z kryteriów opracowanych przez specjalistów. Firmy, którym zależy na tym, by informacje, które do nich docierają były wartościowe zatrudniają często  infobrokera, mając na uwadze, że informacje stąją się nie tylko towarem, ale również orężem wykorzystywanym w walce z konkurencją na rynku.

Na podstawie: Web.archive.org