Edukacja spersonalizowana – nie pracuj ciężej niż Twój uczeń!

Duża część nauczycieli, dydaktyków ma często poczucie, że w pracy musi się codziennie starać jeszcze bardziej. Starać się bardziej niż uczniowie, studenci, uczestnicy szkoleń. Często, jednak pomimo usilnych działań, efekt nie jest satysfakcjonujący ani po stronie ucznia, ani nauczyciela. Gdzie tkwi przyczyna? Prawdopodobnie, w tym, że szkoła właściwie się nie zmienia (pomimo nieustannej reformy jej ram), a świat bardzo. Każdego dnia. Sprawdź, jak to zmienić.

Sekret twórczej edukacji

Niemal codziennie możemy znaleźć w mediach informację o tzw. „alternatywnych” podejściach w edukacji. Choć nazwa wskazuje na wprowadzanie do szkoły dziwnych, nieokiełznanych rozwiązań, w większości przypadków są one raczej bardziej naturalne niż alternatywne w kontekście procesów poznawczych i uczenia się. Od lat „alternatywne” rozwiązania wdrażają dydaktycy szkół Montessori, demokratycznych, TOC, trenerów facylitacji, edukacji spersonalizowanej, tutorzy, coachowie i mentorzy.

Edukacja spersonalizowana

Szerzej o tym podejściu, w niezwykle merytoryczny i jednocześnie bardzo praktyczny sposób, pisze w swojej książce  pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa” dr Beata Master. Jest to swoisty kursu kompetencji dydaktycznych i trenerskich w formie książki.

Podstawowa zasada, sekret edukacji w tej książce brzmi: „Nie pracuj ciężej niż twój uczeń/student”. Pozwól tym, którzy poznają samych siebie i świat, popełniać błędy, doświadczać samodzielności, uczyć się wytrwałości i nabierać zdrowej pewności siebie.

Jak to zrobić?

To proces, którego można się nauczyć. Zadanie jest wymagające i konieczne jest zastosowanie przemyślanego planu działania. Taką strategię znajdziesz w książce "Edukacja Spersonalizowana". To prawdziwa skarbnica wiedzy:

✅ponad 400 stron bogatych w treści merytoryczne stron o tym, co naprawdę ważne w procesie uczenia się (a nie samego uczenia)

✅40 ćwiczeń

✅14 rysunków - modeli wyjaśniających proces uczenia się

✅13 tabel zawierających wskazówki dla dydaktyka

✅przykładowe dialogi z realnych procesów

✅10 rozdziałów i wiele ważnych pytań

To lektura obowiązkowa dla każdego dydaktyka, trenera, który poszukuje sposobu na to, jak pracować efektywniej i z poczuciem większej satysfakcji zawodowej. Edukacja spersonalizowana może stanowić dobrą odpowiedź.