Jak budować dobre relacje w pracy?

relacje w pracy

Tworzenie dobrych relacji ze współpracownikami jest jednym z najlepszych sposobów na to, by środowisko pracy stało się miejscem bardziej przyjaznym. Jeśli więc czujesz, że Twoje stosunki z innymi w sferze zawodowej wymagają poprawy, czytaj dalej. Podpowiemy kilka rozwiązań, dzięki którym poczujesz się w pracy bardziej swobodnie, zyskasz więcej motywacji i energii do działania!

 

1. Zawsze aktywnie słuchaj swojego rozmówcy

Kiedy rozmawiasz ze swoim kolegą czy koleżanką z pracy, bądź zawsze „tu i teraz”. Skup na nim całą swoją uwagę. Odłóż telefon, patrz swojemu rozmówcy w oczy, postaraj się także mimiką oraz postawą ciała zadeklarować, że interesuje cię to, co ma on do powiedzenia. Wyeliminuj czynniki, które sprzyjają rozproszeniu. Nie przerywaj, nie wyrażaj zbyt wcześnie własnych opinii, nie stawiaj hipotez na temat tego, co ktoś ma myśli. Po prostu wysłuchaj do końca rozmówcy z pełną uwagą, a wydasz się mu sympatyczny i godny zaufania.

Sprawdź: Jak oceniasz swoją umiejętność słuchania?

 

2. Okazuj empatię

Postawa empatyczna wiąże się ściśle z umiejętnością słuchania i uważnością. Dzięki empatycznemu podejściu jesteś w stanie zrozumieć czyjś punkt widzenia i „wejść w jego buty” To przekłada się na relacje, gdyż inni ludzie chętniej ufają osobom empatycznym. Dlaczego? Ponieważ czują, że dostaną od nich wsparcie i zrozumienie. Chętniej też wymieniają się z nimi swoimi pomysłami, gdyż nie obawiają się niesłusznej oceny.

 

3. Nie oceniaj i nie konfrontuj się z innymi

Zawsze dawaj innym przestrzeń. Staraj się unikać przyjmowania postawy, w której deklarujesz, że tylko Twoje poglądy są słuszne i tylko Twoje zdanie się liczy. Nigdy nie dawaj innym do zrozumienia, że na niczym się nie znają, ani nie okazuj swojej wyższości. Szanując zdanie innych, zwiększasz swoje szanse na to, że również zasłużysz na szacunek, a w razie potrzeby będziesz mógł liczyć na ich pomoc.

 

4. Zachowaj wysoki poziom kultury osobistej

Takie proste słowa jak „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam” nic nie kosztują i nie wymagają dużego wysiłku, a sprawiają, że znacznie inaczej układa się współpraca w grupie. Podobnie jak okazywanie innym szacunku poprzez zachowania takie jak punktualność (dla każdego z nas czas jest cenny). Pewne wzorce zachowań bez wątpienia wyniosłeś ze środowiska poprzez wychowanie, inne możesz nabyć w późniejszym czasie. Największym sprawdzianem kultury osobistej będą oczywiście sytuacje konfliktowe, w których trzeba się odnaleźć. Panowanie nad własnymi emocjami bywa trudne, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, ale pokazuje klasę człowieka.

 

5. Pamiętaj o tym, że każdy ma inne doświadczenia i uwarunkowania

Jest wiele powodów, dla których ludzie zachowują się w różnych sytuacjach tak, a nie inaczej. Każdy wychował się w innej rodzinie, ma inne geny, inny bagaż doświadczeń. To kształtuje życiowe postawy i wpływa na reakcje na dane zdarzenia. Aktualna sytuacja życiowa, prywatne problemy finansowe, rodzinne i inne warunkują zachowania w pracy i poza nią. Dobre nastawienie w stosunku do współpracowników w każdej sytuacji i próba zrozumienia ich stanów emocjonalnych pozwoli budować znacznie lepsze relacje w miejscu pracy.

 

6. Szczerze doceniaj innych za sukcesy

Każdy lubi być doceniany. Szczera pochwała znacząco zwiększa poczucie własnej wartości. Podstawą w docenianiu innych jest oczywiście szczerość. Nawet jeśli nie do końca kogoś lubisz, to jesteś w stanie dostrzec jego pozytywne zachowania. Warto pamiętać o tym, że najlepiej chwalić za to, co zależy od ludzi, ich wysiłek, pracę, niż to, co zależy od czynników zewnętrznych. Można dostrzec talenty i predyspozycje osób, których oni sami jeszcze nie umieją dostrzec. Docenianie motywuje do pracy, ale musi być szczere i konkretne.

 

7. Okazuj wdzięczność

Liczne badania dowodzą, że okazywanie wdzięczności ma niezwykłą moc budowania dobrych, autentycznych relacji z innymi i zwiększa efektywność. Zazwyczaj dziękujemy szczerze i jesteśmy wdzięczni za konkretną rzecz, która nam się przytrafiła. Wcale nie musi to być nic spektakularnego. Warto robić to naturalnie, szczere gesty mają olbrzymią moc. Co ciekawe, okazywanie wdzięczności pozytywnie wpływa nie tylko na osobę, która tę wdzięczność okazuje, ale także na nas samych – sprawia, że czujemy się szczęśliwsi, mamy więcej energii, lepiej radzimy sobie ze stresem.

 

8. Pamiętaj o poczuciu humoru

Wszyscy lubią ludzi, którzy mają poczucie humoru. Świadczy ono także o inteligencji rozmówcy. Dobrze więc od czasu do czasu pozwolić sobie na żarty, by rozładować napięcie. Nieco się pośmiać. Śmiech nikomu nie zaszkodzi, a może pozytywnie wpłynąć na atmosferę w miejscu pracy. Oczywiście opowiadając żarty, trzeba uwzględnić poziom wrażliwości osób, które chcesz rozbawić.

Przeczytaj także: Jak poczucie humoru pomaga w osiągnięciu sukcesu

 

9. Zacieśniaj więzi także po pracy

Zaprzyjaźnienie się ze współpracownikami poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu poza godzinami pracy może dodatkowo poprawić relacje i zacieśnić więzi. Ważne dla wydajności jest jednak zachowanie ostrożności i wyznaczenie granicy między spędzaniem czasu w pracy i poza nią. Sprawami pozazawodowymi dziel się z koleżanką czy kolegą z pracy raczej tylko w czasie przerw, kiedy odpoczywacie i nabieracie sił. Warto zarezerwować czas na takie np. kilkuminutowe przerwy, które spędzicie razem.

Dobre relacje przynoszą dobre efekty

Budowanie pozytywnych relacji z innymi w miejscu pracy to dobry sposób na to, by Twoja kariera naprawdę nabrała tempa. Dobre stosunki ze współpracownikami to także sposób na to, by poczuć większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków, wkroczyć na drogę awansu i lepszych zarobków.