Zadania i obowiązki managera

Droga do sukcesu

Manager w ostatnich latach to popularny, uważany za dobrze płatny zawód. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że jest on również niezwykle odpowiedzialny i wymagający posiadania wielu różnych zdolności. Od trafności decyzji managera i wdrożonego przez niego modelu kierowania firmą zależy bowiem w dużej mierze sukces przedsiębiorstwa. Jakie są zadania i obowiązki managera?

Czym zajmuje się manager?

Manager jest osobą zasadniczo związaną z zarządzaniem. Do głównych zadań managera, bez względu na branżę zalicza się:

 • organizowanie i przydzielanie pracy
 • delegowanie zadań
 • wdrażanie systemów ocen pracowniczych
 • motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju (system nagradzania, szkolenia)
 • kontrolowanie postępów w pracy
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz
 • przewodzenie zespołowi
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych
 • informowanie o działaniach w firmie.

Każdy manager obmyślając określone strategie, prowadząc różne projekty w firmie, kontrolując postęp pracy w przedsiębiorstwie ma na celu nieustanny rozwój firmy. Jako osoba pracująca z ludźmi powinna mieć dużą wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi. Powinna bowiem w odpowiedni sposób umieć pokierować zespołem tak, by działania w firmie były prowadzone w sposób właściwy. Wśród cech idealnego managera wymienia się m.in. szczerość oraz umiejętność myślenia perspektywicznego. Manager jako osoba kierująca zespołem powinna posiadać autorytet, być otwarta na współpracowników, umieć poradzić sobie w sytuacji konfliktowej i udzielić pracownikowi informacji zwrotnej na temat jego zachowania. Jednocześnie powinien docenić sukces i odpowiednio nagrodzić pracownika za dobrze wykonaną pracę.

Czy wiesz, że:

Ciekawostki-na-temat-pracy-managera

Rodzaje managerów

W zależności od tego,  w jakiej branży managerowie działają możemy mówić o różnych rodzajach managerów. Ds. marketingu, finansów czy zasobów ludzkich. W zależności od branży, w której pracują zajmują się oni różnymi zadaniami.

Manager Produktu- początkowo osoby tak określane pracowały w firmach technologicznych i właśnie w takich ich zakres obowiązków był najtrafniej określany. Produkt Manager jak sama nazwa mówi zarządza produktami. Należą do nich kredyty, ubezpieczenia czy instrumenty finansowe. Product manager zajmuje się:

 • badaniem potrzeb i oczekiwań klientów wobec produktów
 • tworzeniem nowych pomysłów na produkty, a także wybieraniem tych najlepszych z różnych źródeł, od klientów, pracowników itp.
 • prowadzeniem wszelkich działań strategicznych takich jak przygotowywanie raportów, analiz, które pozwolą na rozwinięcie i wdrożenie strategii produktu, a także zaznajomienie z trendami na rynku czy działaniami konkurencji.

Account manager- Zawód był początkowo związany z branża reklamową, w stosunkowo krótkim czasie rozprzestrzenił się na inne branże. Chociaż ciężko przetłumaczyć na język polski nazwę tego zawodu to powszechnie przyjmuje się, że osoba zajmująca takie stanowisko jest specjalistą ds. klientów, innymi słowy sprawuje nad nimi opiekę. Do głównych zadań account managera zalicza się:

 • opiekę nad klientami korporacyjnymi oraz pozyskiwanie nowych
 • doradzanie klientom, negocjacje, sprzedaż produktów lub usług
 • przygotowywanie różnego typu dokumentów: umów dla klientów, a także raportów marketingowych i cenowych
 • przeprowadzenie badań , analizowanie danych rynkowych, branży
 • śledzenie poczynań konkurencji oraz wyników własnego produktu

Osoby, które podejmują pracę na tym stanowisku to zazwyczaj osoby młode, mające wcześniej doświadczenie w roli przedstawiciela handlowego czy specjalisty ds. promocji. Czasem stanowisko to określane jest jako sales executive. Account managerowie są z jednej strony handlowcami, gdyż sprzedają określone usługi, a z drugiej doradcami  klienta nastawionymi na analizę ich potrzeb.

HR Manager- czyli osoba, związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmuje się sprawami administracyjnymi typu płacami, umowami, urlopami itp., ale nie tylko. Do obowiązków managera HR należy bowiem również:

 • wieloetapowe tworzenie i motywowanie zespołu, by wypracować dla firmy jak najlepsze wyniki.
 • rekrutacja pracownika (począwszy od selekcji CV i listów motywacyjnych poprzez różne techniki sprawdzające predyspozycje kandydatów oraz przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzenia jak kandydat radzi sobie w różnych sytuacjach)
 • negocjacje z nowoprzyjętym pracownikiem, dotyczy to negocjowania płacy i warunków pracy, HR manager zajmuje się również wprowadzaniem nowej osoby do zespołu
 • dbałość o zrównoważoną pracę zespołu. Motywacja pracowników do pracy, wytworzenie w nich przekonania, że współtworzą firmę i są za nią odpowiedzialni sprawia, że praca jest przyjemniejsza, a jednocześnie przekłada się to na efektywność i w rezultacie zysk firmy.  HR manager powinien jak najszybciej zauważyć niepokojące sygnały w zespole, by móc zaproponować zmiany, zapisać pracowników na szkolenie, inaczej zorganizować pracę itp.

Branża ta niewątpliwie będzie się rozwijać i pracy w niej nie zabraknie. W jej obrębie możliwa jest do zauważenia tendencja do podziału pracy jest więc: specjalista ds. rekrutacji, płac, szkoleń, itp.

Osoba, która chce być dobrym menadżerem potrzebuje rozwiniętych zarówno kompetencji twardych jak i miękkich. Innymi słowy musi dysponować obszerną wiedzą merytoryczna z jednej strony, a z drugiej umiejętnościami społecznymi. Obecnie nie ma ,,szkół managera”, choć często osobom, które chciałyby pracować  tej branży poleca się studia z zarządzania. Manager bowiem uczy się poprzez doświadczanie i pracę. Musi umieć swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać, by przekuć ją na rezultaty w firmie.