Architektura krajobrazu – co to takiego? Jak zostać architektem krajobrazu?

Architektura krajobrazu

Masz wyobraźnię przestrzenną, zdolności techniczne i zmysł estetyczny? Chciałbyś mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała otaczająca Cię przestrzeń? Zastanawiasz się nad wyborem ciekawego i przyszłościowego kierunku studiów? Idealną propozycją dla Ciebie wydaje się być architektura krajobrazu.

Co powinieneś wiedzieć o tym kierunku?

Architektura krajobrazu to popularny i cieszący się dużym zainteresowaniem studentów kierunek. W Warszawie można go studiować m.in. na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Oferuje ona kompleksowe kształcenie na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Dodatkowo z myślą o studentach zagranicznych, są one prowadzone zarówno po polsku, jak i po angielsku. Absolwenci otrzymują kolejno tytuł licencjata inżyniera ( st. I- go stopnia) lub magistra inżyniera (st. II-go stopnia). Zobacz: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-architektury/architektura-krajobrazu

W toku nauki duży nacisk kładziony jest nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale również poznanie przyszłego zawodu od strony praktycznej. Studia na kierunku architektura krajobrazu łączą w sobie elementy nauk technicznych oraz artystycznych. Do podjęcia nauki, a później pracy w tym zawodzie, niezbędne jest posiadanie ścisłego, analitycznego umysłu, wyobraźni przestrzennej i umiejętności sprawnego planowania, ale również wspomniany zmysł artystyczny i zdolności plastyczne. W czasie nauki studenci poznają też wiele zagadnień z dziedzin takich jak biologia, ekologia czy geografia. Wykorzystują również elementy grafiki komputerowej. Podczas zajęć pracują na najlepszych programach do projektowania przestrzennego, z jakimi później spotkają się w pracowniach architektury krajobrazu.

Architektura krajobrazu to idealny kierunek dla osób kreatywnych, ambitnych i systematycznych, które szukają ciekawej, dynamicznej i pełnej wyzwań pracy.

 

Jak będą wyglądały studia?

Na studiach I-go stopnia studenci uczą się m.in.:

  • Tworzenia różnorodnych projektów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym naciskiem na projektowanie terenów zielonych;
  • Procesu budowy obiektów architektury krajobrazu;
  • Wykonywania licznych prac inwentaryzacyjnych oraz pielęgnacyjnych dotyczących tych obiektów;
  • Zarządzania zespołem i nadzorem nad jego pracą;
  • Współpracy z innymi jednostkami

Studenci mają do wyboru dwie specjalności: Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej lub Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego.

 

Studia  II- go stopnia skupiają się natomiast m.in. na:

  • Planowaniu zagospodarowania przestrzennego obiektów miejskich;
  • Umiejętności wykonywania niezbędnych analiz oraz ocen uwarunkowań geograficznych, urbanistycznych, kulturowych itp., danego terenu;
  • Kierowaniu prowadzonymi pracami;
  • Marketingu, reklamie i zarządzaniu.

 

Co po studiach?

Absolwenci architektury krajobrazu mają wiele możliwości późniejszego zatrudnienia. Są potrzebni nie tylko w pracowniach projektowych, ale również w firmach produkcyjnych, których działalność wiąże się z branżą architektury krajobrazu, instytucjach i ośrodkach rozwojowo-badawczych, służbach ochrony przyrody czy parkach krajobrazowych. Coś dla siebie znajdą w tym zawodzie zarówno osoby lubiące prace w terenie, jak i te, które wolą pracować zza własnego biurka. Kuszącą propozycją jest również możliwość otwarcia własnego biura projektowego.