Co jest wymagane do rozpoczęcia studiów podyplomowych?

studia podyplomowe

Obserwujemy obecnie wzmożone zainteresowanie dodatkowymi formami kształcenia. Nacisk, który pracodawcy zaczęli kłaść na life-long learning – uczenie się przez całe życie, przyniósł owoce w postaci poszukiwań nowych ścieżek rozwoju, prowadzonych przez pracowników. Poniżej przedstawiamy kompendium na temat studiów podyplomowych. Ta uznana, skuteczna forma edukacji specjalistycznej przeżywa ostatnio renesans – warto stać się jego uczestnikiem!

Studia podyplomowe – czym jest ta forma kształcenia?

Mówiąc o tym sposobie studiowania, warto wspomnieć na początku, czym takie studia nie są. W tym zakresie możemy spotkać bowiem wiele nieścisłości, które warto za jednym razem usunąć z drogi. Podyplomówka nie jest inną formą studiów magisterskich ani doktorskich. Nie daje także osobnego tytułu naukowego. 

Czym zatem są studia podyplomowe? To uznany przez uczelnie oraz Państwo Polskie sposób na uzupełnienie swojego wykształcenia wyższego o nowe umiejętności. Tego typu studia trwają 2 semestry, choć zdarzają się też kierunki z 3-semestralnym programem. Kończą się one albo egzaminem, albo przedstawieniem pracy studenta, a ich absolwent otrzymuje świadectwo, nie dyplom z konkretnym tytułem. 

Kolejną charakterystyczną cechą studiów podyplomowych jest wysoki poziom specjalizacji, oferowany w ramach uczelnianych programów. To idealne studia dla osób, którym zależy na zgłębieniu jednej konkretnej ścieżki w ramach swojej dziedziny działalności. 

Równie dobrze podyplomówka sprawdza się też u tych, którzy chcą się przebranżowić. Ponieważ prawo nie narzuca wymogu, by studia podyplomowe były kontynuacją wcześniejszej drogi edukacyjnej kandydata, to wspaniała szansa dla wszystkich otwartych na nowe dziedziny wiedzy. 

Studia podyplomowe warunki – kto może je rozpocząć?

Jeśli chodzi o wymagania stawiane kandydatom podyplomówek, prawo w tej kwestii jest sformułowane bardzo przejrzyście. Na studia podyplomowe może zapisać się każdy absolwent studiów wyższych w Polsce. Co więcej, mogą w nich brać udział także osoby, które dyplom kształcenia wyższego zdobyły za granicą. 

W takim wypadku jednak potrzebują one skonsultować się z zasadami ekwiwalencji kształcenia, obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przy zagranicznych studiach często istnieje konieczność formalnego tłumaczenia przysięgłego dyplomu, choć dokładne stanowisko w tej sprawie leży w gestii uczelni, pod auspicjami której odbywa się podyplomówka. 

Ale wróćmy do studentów rodzimych. Tu w kontekście studiów podyplomowych najczęściej pojawia się wątpliwość, czy zdobycie tytułu licencjata jest wystarczającą podstawą, by zapisać się na takie studia. Wyjaśniamy jednoznacznie: jak najbardziej. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe warunki przyjęcia wymagają dyplomu studiów wyższych, ale nie ma znaczenia, czy będzie to licencjat, magisterium czy też tytuł inżyniera.

To nie wszystko – absolwenci studiów licencjackich stanowią również od kilku lat najliczniejszą grupę słuchaczy podyplomówek. Dla wielu z nich studia podyplomowe to kolejny logiczny krok w ich karierze. Jako, że studia tego typu trwają najczęściej rok, a przy tym są niezwykle wyspecjalizowane, kandydaci słusznie uznają, że będzie to cenna pozycja w ich CV, bardziej przydatna, niż studia magisterskie.

Podyplomówka – jakie dokumenty będą wymagane?

Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy chcą kontynuować kształcenie na jednym z kierunków podyplomowych, powinni zasięgnąć informacji o dokładnych oczekiwaniach w sekretariacie uczelni, gdzie planują złożyć podanie. Tu przedstawiamy pokrótce listę dokumentów, które prawie zawsze stają się elementem aplikacji na studia podyplomowe. Są to:

- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia; 

Często może to być po prostu ksero dyplomu, pod warunkiem, że jego zgodność zostanie potwierdzona z oryginałem.

- dowód osobisty; 

Dowód najczęściej wystarczy okazać na miejscu. Zwykle nie ma konieczności dostarczania kserokopii, jednak w przypadku studiów podyplomowych online może być inaczej.

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania;

Wiele kierunków teoretycznych go nie wymaga, jednak może go oczekiwać podyplomówka ściśle praktyczna, jak choćby związana z chemią czy biotechnologią, gdzie student będzie miał kontakt z substancjami w laboratorium.

Na koniec warto wspomnieć, że choć nie istnieją formalne wymagania, by podyplomówki miały związek ze studiami, które absolwent już ukończył, konkretna uczelnia może zdecydować inaczej. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku kierunków matematycznych czy inżynieryjnych. W takim przypadku konieczne może się stać okazanie listy ukończonych podczas studiów kursów, które potwierdzą zdolność kandydata do zmierzenia się z nowym materiałem.

Jakie kierunki studiów podyplomowych liczą się w 2022 roku?

Ostatni rok możemy bez wątpienia nazwać rokiem technologii, podobnie zresztą, jak poprzedni. Co za tym idzie, na rynku pojawiło się wyraźniej olbrzymie zapotrzebowanie na setki tysięcy nowych pracowników w zawodach związanych z CS/IT czy technologiami komórkowymi. 

To luka, którą nieprędko wypełnią absolwenci tradycyjnych studiów. Powód jest prosty: stanowiska, na które najbardziej gorączkowo poszukiwani są pracownicy, powstają często w zawodach tak nowych, że studia wyższe nie zdążyły jeszcze stworzyć dla nich programów. Dlatego też studia podyplomowe cieszą się obecnie taką popularnością. 

Wśród rocznych cykli kształcenia podyplomowego bez problemu znajdziemy takie propozycje, jak Data Scientist, Sustainable Business Analyst czy Native Mobile App Developer – zarówno w Polsce, jak zagranicą. Jako, że studia podyplomowe można realizować także przez Internet, bariery odległości przestają mieć znaczenie, a w zasięgu studentów pojawia się realna możliwość przebranżowienia i wzrostu zarobków. Te i pokrewne kierunki stwarzają studentom szansę na uzyskanie nietypowych, a bardzo potrzebnych we współczesnym świecie specjalizacji.

Ale czy znaczy to, że podyplomówka rozczaruje osoby o bardziej humanistycznych zainteresowaniach? Zdecydowanie nie! Obok rozwoju technologicznego pojawiają się przecież kolejne palące problemy, na które szukamy lekarstwa właśnie w postawie humanistycznej. Poszukiwane kierunki studiów podyplomowych z tych dziedzin mają związek z psychologią, terapią, sztuką czy muzyką, zrównoważonym rozwojem, a także różnorodnością i tolerancją w organizacjach. Jedno jest pewne - świat pędzi coraz szybciej, a decyzja o dalszej edukacji to skuteczny sposób, by nie zostać za nim z tyłu.