6 trendów, które przyspieszają przyjęcie technologii w szkolnictwie wyższym- NMC Horizon Report

nowoczesne technologie

Każdego roku New Media Consortium przygotowywują  ,,The Horizon Report", który jest jednym z najważniejszych na świecie opracowań na temat aktualnych trendów w edukacji. Obecna, jedenasta edycja raportu bada jak nowe technologie wpłyną na wykorzystanie ich w nauczaniu i uczeniu się w środowisku szkolnictwa wyższego. Dyskusje na temat trendów zostały podzielone na trzy kategorie czasowe, które odzwierciedlają ilość czasu potrzebnego na to, by weszły one w fazę szczytu.

Najważniejsze trendy związane z przyśpieszeniem adaptacji  technologii  w szkolnictwie wyższym (kryterium podziału szybkość wprowadzania zmian):

trendy-edukacyjne

Aktualne trendy (zmiany w szkolnictwie wyższym w ciągu następnego roku do 2 lat)

 

Rosnąca wszechobecność social media

Z danych z października 2013 roku wynika, że ponad 1,2 milarda osób korzysta z Facebooka. Ostatni raport przygotowany przez Business Insider donosi natomiast, że 2,7 miliarda ludzi, czyli prawie 40% ludności świata regularnie korzysta z mediów społecznościowych. To świadczy o ich ogromnej sile i potencjale. Ludzie są bardziej zwróceni w kierunku mediów społecznościowych w celu zabawy i edukacji niż np. w stronę telewizji . Pedagodzy, studenci i absolwenci rutynowo używają social media do dzielenia się wiadomościami o osiągnięciach naukowych i innych. Dzisiejsi użytkownicy sieci są płodnymi twórcami treści przesyłającymi fotografie, dźwięk i wideo. Witryny takie jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i wiele innych sprawiają, że w łatwy sposób można upowszechniać informacje i nawiązywać relacje. Badacze Uniwersytetu Massachusetts Dartmouth ujawnili, że 100% ankietowanych uczelni i koledżów używa social media do swoich celów. Wydziały wprowadzają wideo i blogi do nauczania jako najbardziej powszechne aplikacje social media służące wyjaśnianiu treści. The Babson Research Group and Pearson ujawnił, że 70,3% wydziałów używa social media w swoim prywatnym życiu jako odbicia dla ogółu ludzi i 55% używa sieci w swoiście profesjonalnym kontekście. Choć nie wiadomo jak te zmiany wpłyną na komunikację naukową i wiarygodność informacji to jednak pewnym jest, że w następnym rok powstaną wytyczne dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania mediów społecznościowych w nauczaniu.

 

Integracja uczenia online, hybrydowego oraz wspólnego

Studenci spędzają dużo czasu w Internecie na uczeniu się i wymianie informacji. Coraz więcej uczelni wyższych włącza środowiska internetowe w różnego rodzaju kursy. Dzięki temu ich zawartość jest bardziej dynamiczna, elastyczna i dostępna dla większej liczby studentów. Hybrydowe uczenie angażuje studentów w twórczą naukę, na którą jest często większy popyt niż na tradycyjne kursy. Nauka online wzmacnia potencjał dla współpracy ponieważ pozwala się spotkać poza klasą i wymienić pomysły. Badania pokazują, że studenci  uważają, że technologie instruktażowe sprawiają, że przedmiot staje się bardziej interesujący i wzrasta jego zrozumienie. W świecie, gdzie wielozadaniowość staje się drugą naturą i sposoby komunikowania są coraz bardziej wydajne, jak twierdzi David Helfand, uczelnia jest odpowiedzialna za sprzyjanie rozwojowi umiejętności współpracy, by lepiej być przygotowanym na rozwiązywanie problemów w globalnym świecie. Wielu wykładowców zauważyło już, że platformy online mogą być używane do rozwiązywania problemów w grupie i budowania umiejętności komunikacji podczas pogłębiania wiedzy z danego przedmiotu. Według nich to klucz do zainteresowań studentów, dzięki temu, że będą oni mogli wybrać czy chcą słuchać wykładu online siedząc przed ekranem komputera w domu czy na sali wykładowej utrzymując kontakt z prowadzącym twarzą w twarz.

 

Trendy na najbliższą przyszłość (zmiany w szkolnictwie wyższych w ciągu 3 do 5 lat)

 

Wzrost rangi uczenia opartego na danych i oszacowaniu

Rośnie zainteresowanie wykorzystaniem nowych źródeł danych do personalizacji naukowych doświadczeń oraz pomiaru wydajności. Studenci i wykładowcy generują coraz więcej danych, szczególnie w środowisku online. Obecnie są one badane w celu określenia możliwości modyfikacji procesów i filtrowania informacji tak, by można było śledzić postępy studentów w czasie rzeczywistym.  Analiza tych danych, według prognoz umożliwi ciągłą poprawę wyników nauczania i wdrożenie nowoczesnych metod i technik nauczania. Dane mogą być mierzone, kolekcjonowane i analizowane. W sektorze konsumenckim już w latach 90-tych informowano o zachowaniach i preferencjach klientów. Podobna tendencja ma miejsce dziś w edukacji. Zatrudnienie analityka, który będzie wiedział jak selekcjonować informacje i pracowałby nad ulepszaniem sposobów nauczania oraz  uczenia poprzez kursy to plany na najbliższą przyszłość. Dane można będzie także wykorzystać do poprawy systemu instruktażowego. To ogromny potencjał, wcześniej jednak trzeba będzie ustalić kwestie etyczne zagadnienia.  Analiza danych pochodzących od użytkowników sieci jako wschodząca nauka pozwoli dostarczyć narzędzi do identyfikowania nowych wyzwań, spersonalizować doświadczenie nauki i polepszyć wyniki studenta.  To pozwoli w sposób bardziej wszechstronny patrzeć na proces nauki i nauczania.

 

Przejście od studentów jako konsumentów do studentów jako twórców

Studenci uczą się poprzez wykonywanie i tworzenie rzeczywistości, a nie z prostej konsumpcji treści.  Wydziały uniwersytetów, w dziedzinach, gdzie tradycyjnie podstawą była toeria włączają praktyczne uczenie poprzez doświadczenie jako integralną część programu nauczania.  Studenci tworzą filmy wideo i projekty, nawiązują relacje społeczne . Kursy i plany studiów we wszystkich dyscyplinach w instytucji odzwierciedlają znaczenie tworzenia mediów i rozwój przedsiębiorczości. Rośnie tendencja to kreowania większej ilości treści i projektów przy wykorzystaniu różnych dyscyplin. Rozwijające się środowiska online prowadzą do zwiększenia kreatywności i budowania psychicznej przestrzeni, gdzie studenci mogą uczyć się i tworzyć wspólnie, integrować zawartość i produkt  jako część ich instrukcji.

 

Trendy na daleką przyszłość - w przeciągu 5 lub więcej lat:

 

Sprawne podejście do zmian

Nauczyciele pracują w celu opracowania nowych koncepcji i programów opartych na elastycznych modelach startowych, które stymulują zmiany ,,top-down" i mogą być realizowane w szerokim zakresie ustawień instytucjonalnych. Kiedy nauczyciele będą w stanie eksperymentować nowymi technologiami i zachęcić do nich studentów zanim zostaną wprowadzone w kursach, mają możliwość ich oceny i dokonywania zmian modeli nauczania. Instytucje coraz bardziej eksperymentują z progresywnym podejściem do nauczania i uczenia się co przypomina technologie startupów. W październiku 2013 roku Departament  Handlowy USA opublikował raport zatytułowany: ,,Innowacyjny i Przedsiębiorczy Uniwersytet". Raport ten nakreśla sposoby w jakich uniwersytety w kraju pielęgnują przedsiębiorczość w ich infrastrukturze i praktyce nauczania. To badanie  ujawnia wzrost nacisku na oba: formalne i nieformalne programy budujące zainteresowanie studentów rozwiązywaniem społecznych i globalnych problemów, tworzeniem produktów i przyczynianiem się do treści, która ma pomóc biznesowi. Dodatkowo coraz więcej instytucji rozwija programy mentorskie dla studentów, by wykształcić w nich ducha innowacji.

 

Ewolucja uczenia online

Nauka online postrzegana jako realna alternatywa dla niektórych form uczenia tradycyjnego czyli twarzą w twarz. Nauka w trybie online, która jest dobrze rozumiana, elastyczna, łatwo dostępna oraz zintegrowana z wyrafinowanymi technologiami multimedialnymi staje się coraz bardziej powszechna. Według członków badania narzędzia głosowe i wideo to nie tylko wzrost liczby interaktywnych działalności między instruktorami online i studentami, ale również poprawa jakości. Choć wiele jest w stanie eksperymentów i badań to jednak analizy adaptacyjne uczenia się i kombinacja najnowocześniejszych narzędzi asynchronicznych i synchronicznych będą nadal prowadzone, by móc przejść w stan uczenia się online. Nauka w sieci prowadzić będzie do rozwoju  kursów online, które zastąpią i będą supelmentować te tradycyjne. Zgodnie z badaniami Babson Survey Research Group opublikowanymi początkiem 2013 roku więcej niż 6,7 miliona studentów albo inaczej: 32% wszystkich studentów uczelni wyższych w USA brało udział w co najmniej jednym kursie online. Przy czym tendencja jest cały czas wzrostowa (więcej niż pół miliona studentów w stosunku do poprzedniego roku).

Wszystkie wyżej wymienione trendy zidentyfikowane przez ekspertów mają i będą miały znaczący wpływ dla praktyki nauki i nauczania. W tym kontekście wielkim wyzwaniem stojącym przed osobami odpowiedzialnymi za ich wdrażanie będą regulacje aspektów prywatności oraz etyki.

Na podstawie: NMC.org