Nowoczesne metody i techniki nauczania

Nowoczesne metody i techniki nauczania mają przede wszystkim na celu aktywizację uczestników szkoleń. Powinny one podnosić umiejętności uczniów w zakresie takim, jaki przyda im się w przyszłym życiu – komunikacji, kierowania swoim dalszym rozwojem, współpracowania z innymi osobami, a także umiejętność efektywnego uczenia. Nowoczesne metody i techniki nauczania można podzielić na kilka grup.

Poniżej zostanie opisanych kilka z podstawowych zagadnień. Jednak najpierw trzeba określić, jaka jest różnica między metodą a techniką. Metoda to sposób, w jaki przekazuje się wiedze uczniom, bądź też uczestnikom kursów, który ma spowodować zmiany w ich osobowości Technika to jest stosowanie danej metody w praktyce. 

 

Burza mózgów

Chyba każdy kiedyś słyszał takie określenie. Jednak nie każdy wie, na czym dokładnie polega ta metoda. Jej zasady są bardzo proste – jest to szukanie nowych rozwiązań w grupie uczestników. Każdy z nich „rzuca” swój pomysł na forum, a inne osoby ustosunkowują się do niego i także opowiadają o swoich pomysłach. W taki sposób, w krótkim czasie można uzyskać wiele ciekawych rozwiązań postawionego na początku zajęć problemu. Taka metoda uczy aktywizacji własnych możliwości twórczych, czyli kreatywnego myślenia, niekiedy pod presją czasu.

 

Praca w grupach i odgrywanie ról

Nowoczesne metody i techniki nauczania to przede wszystkim praca w grupach. Jest ona bardzo ważna, z uwagi na to, że wspomaga ona naukę interakcji społecznych między uczniami przydzielonymi do konkretnej grupy. Dzięki nowym możliwościom takim jak Google Apps dla Szkół i Uczelni taka współpraca jest jeszcze sprawniej rozwijana zapewniając edukację na miarę XXI wieku. Ta metoda bardzo płynnie łączy się z inną nazywaną metodą odgrywania ról, która polega głownie na wcielanie się w społeczne role. Niekiedy ma to formę scenek, które odgrywa się na zajęciach po wcześniejszym przygotowaniu przez uczniów do nich scenariusza. Można się tutaj zapytać co mają na celu te nowoczesne metody i techniki nauczania. Akurat ta metoda na celu umożliwieni nabycia umiejętności funkcjonowania danej roli w społeczeństwie.

 

Metoda dyskusji i drzewo decyzyjne

Kolejne nowoczesne metody i techniki nauczania, o których należy wspomnieć to metoda dyskusji i tak zwane drzewo decyzyjne. Metoda dyskusji w znacznym stopniu pozawala na rozwój opinii uczniów na konkretny temat. Uczy popierania swoich poglądów konkretnymi argumentami, tak aby w przyszłości każdy mógł bronić swojego zdania uzasadniając je w odpowiedni sposób, oczywiście przy zachowaniu szacunku dla poglądów innych osób. Ta metoda oprócz tego, że uczy obrony własnego zdania pozwala na wykształcenie w sobie tolerancji dla innych osób i ich światopoglądu. Z kolei do nauki podejmowania decyzji wykorzystywana jest wcześniej wspomniana metoda drzewa decyzyjnego. Jest to nic innego jak graficzny zapis procesu, w czasie którego podejmowane zostają decyzje. Pozwala to na doskonalenie dokonywania wyborów oraz zachowanie świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczy ona także podejmowania decyzji przez pryzmat własnych wartości.

Nowoczesne metody i techniki nauczania to nie tylko te wymienione w artykule. Są one jednak najważniejsze i to o nich należy przede wszystkim pamiętać chcąc wprowadzać zmiany w systemie nauczania, gdyż najbardziej aktywizują one uczniów do samodzielnego działania i uczą ich wartości, które przydadzą się w dorosłym życiu.