Powody, dla których dorośli powracają na studia

Statystyki GUS-u pokazują, że edukacja wyższa w ostatnich latach zmieniła profil na bardziej ogólnodostępny. Tym samym, coraz częściej w studenckich ławach, obok dwudziestokilkulatków, zasiadają osoby dwa razy starsze. Co motywuje dorosłych ludzi do podjęcia nauki na uczelni wyższej?

"Przez szkołę trzeba iść na przekór. Sobie, szacownej rodzinie, cennemu ciału pedagogicznemu." Jan Kurczab

 

1. Nabycie nowych kwalifikacji

Pragnienie uzyskania kwalfikacji jest jednym z najczęściej wymienianych powodów, dla których dorosłe osoby decydują się na powrót do uczelni. Zdarza się, że ludzie  w celu podjęcia pracy, rezygnują ze studiowania. Nieszczęśliwie dla nich, uświadamiają oni sobie, że rozwój zawodowy bez wykształcenia wyższego, jest w zasadzie niemożliwy. Również osoby, które nie próbowały swoich sił w edukacji akademickiej, widząc dynamicznie rozwijające się kariery osób posiadających dyplomy, nabierają przekonania, że studiowanie to dobra inwestycja.

2. Zmiana kierunku kariery zawodowej

Wielu ludzi po przepracowaniu kilku lat na konkretnym stanowisku, uświadamia sobie, że wykonywane przez nich czynności nie są tym czego naprawdę pragną. W tej sytuacji, często najlepszym wyjściem jest zmiana kariery w dojrzałym wieku.Podczas gdy przygotowanie do większości praktycznych zawodów wymagaja tylko krótkich kursów, to jednak zdobycie szeroko uznawanych kwalifikacji, wiąże się z ukończeniem uczelni wyższej. Powrót na studia jest również nieunikniony, gdy wykonywanie wymarzonego zajęcia wymaga ukończenia konkretnych szkoleń, na przykład kursu pedagogicznego. Ponadto, wraz z intensywnym rozwojem technologii, niektóre zawody powoli odchodzą do lamusa. Osoby, których umiejętności nie są już dłużej potrzebne, często przekonują się, że dyplom uczelni wyższej, jest warunkiem koniecznym do zdobycia nowej pracy.  

3. Przykład dla dzieci

Bywa, że rodzice powracają w szkolne mury, aby udowodnić swoim dzieciom, jak ważna w życiu jest edukacja. Dana sytuacja głównie dotyczy osób, którym z przyczyn prywatnych, nie udało się uzyskać dyplomu uczelni wyższej. Choć widok starszych uczniów na uniwesytecie parę lat temu zdawał się być szokujący, to jest to coraz bardziej powszechne zjawisko, będące odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy i pragnienie nabywania kwalifikacji.

Niezależnie od powodów, dla których dorosłe osoby wracają po latach na uczelnię, obowiązkiem wykładowców i społeczeństwa, powinno być wspieranie tych jednostek w utrudnionym dla nich, procesie edukacji. Dorosłość człowieka nie oznacza końca nauki. Ważne jest, aby uczelnie stały się zgodnie z ich założeniem, instytucjami wspierającymi rozwój i nabywanie umiejętności, a nie  miejscem hermetycznym, o stereotypowym sposobie patrzenia na edukację osób dorosłych.

 


Neurolodzy udowodnili, że nauka w późnym wieku jest dla umysłu czymś bardzo podobnym co gimnastyka czy jogging dla ciała. Nauczyciele pracujący z osobami dorosłymi zauważyli, iż osoby dorosłe, które się uczą stają się bardziej energiczne i kreatywne w stosunku do osób nie uczących się.