Wewnętrzny bohater w każdym z nas

Wewnętrzny bohater w każdym z nas

Podróż Bohatera jest metaforą wielu naszych wysiłków w kierunku zmiany różnych aspektów życia. Jest to schemat uniwersalny dla każdego człowieka każdej epoki.

Tak jak mitologiczny bohater (który zwykle na początku wcale nie jest żadnym „Bohaterem”) decyduje się wyjść ze swego domu, pokonać trudności, znaleźć skarb (tudzież uwolnić księżniczkę) oraz żyć długo i szczęśliwie po powrocie – tak i my decydujemy się czasem wyjść poza swój aktualny stan, zmierzyć sie z problemami, pokonać swoje słabości i nabrać doświadczenia. Doświadczenia, które sprawi, że czujemy się w czymś kompetentni, które nas określi. Mam doświadczenie chodzenia do szkoły i uczenia się, co określa mnie jako ucznia. Mam doświadczenie warsztatowej pracy z ludźmi, co określa mnie jako trenera. Mam doświadczenie obrony pracy magisterskiej – mogę się tytułować. Każde doświadczenie w jakiś sposób poszerza czy pogłębia nasze „ja”. I tak wiele zmian, które wprowadzamy, aby zbudować pomyślną przyszłość, nosi znamiona pewnej „podróży bohatera”. Począwszy od tego, że „wędrówką jedną życie jest człowieka...” – jak w wierszu Stachury, aż po codzienne decyzje, w których ujawnia się nasza tożsamość i charakter. Umiejętność spojrzenia na swoją egzystencję z perspektywy wyzwania, czy też powołania, podnosi poziom motywacji, pomaga uporać sie z trudnościami i prowadzi do tego, co określam w tytule jako „pełnia życia”.

Wewnętrzny bohater w każdym z nas

Niektórzy raczej uważają się za „ofiary” różnych sytuacji. Inni stwierdzają, że ich życie jest przeciętne, a zmiany „zwykłe”. Wiem, że określenie „bohater” może brzmieć wyniośle i nie wszystkim to określenie pasuje. Zawsze można go zmienić. Chodzi o to, aby przyjąć optykę pozytywnego rozwoju, otworzyć się na to, co przynosi los, zaakceptować nieuchronność zmian. Jednym słowem - uczynić swoje życie wyjątkowym, bo w istocie takie ono jest.

W klasycznym ujęciu „Podróży Bohatera”, możemy znaleźć kilka ważnych symboli:

• Wezwanie/ powołanie. To misja, którą bohater może przyjąć bądź odrzucić. Zwykle zignorowanie wezwania wiąże się z pojawieniem większego cierpienia. Od strony psychologicznej oznacza to potrzebę zmiany w bardziej efektywnym czy satysfakcjonującym kierunku.

• Próg/ inna kraina. W wielu baśniach bohaterem staje sie ktoś zupełnie przeciętny; ktoś, kto żyje w swoim własnym świecie, przebywa w swojej chacie czy wiosce, nie interesują go zbytnio sprawy społeczne. Kiedy następuje jakieś kluczowe wydarzenie (wezwanie) np. odbywa podróż w czasie zmuszony jest przejść przez „próg” swojego dotychczasowego stanu i wkroczyć w nieznane. Próg zatem symbolizuje koniec granic naszej „strefy komfortu”, którą znamy, ale i która nas ogranicza. Oznacza wejście na nowe, niepewne terytorium, które zmusza do rozwoju i wymaga poszukania wsparcia.

• Demon/ trudy. Czasem w literaturze bohater walczy z potworami, nieprzyjaciółmi, a czasem po prostu z własnym lękiem i słabościami. Symbol ten odzwierciedla problemy – tak zewnętrzne (inne osoby, obiektywne przeszkody) jak i wewnętrzne (rozterki, sprzeczne pragnienia, ograniczające przekonania, kwestie etyczne).

• Przyjaciel/ mentor/ pomocnik. Zwykle okazuje się, że na nowym terytorium, we właściwej chwili bohater spotyka osoby do pomocy (czy też inne skarby – zasoby, potrzebne do ukończenia misji). Mogą to być również wyznawane wartości czy wiara (wspierające przekonania). Często okazuje się, że stawienie czoła „demonom” powoduje pojawienie się nowych, dodatkowych umiejętności, których nie byłoby, gdyby nie napotkane trudności.   Spójrz na siebie jako na potencjalnego bohatera, który ma zadanie do wykonania i potrzebuje mapy oraz planu działania.

Co chcesz osiągnąć?

Poniżej znajdziesz kilka ważnych pytań, które możesz sobie postawić i odpowiedzieć na nie... Co chcesz w swoim życiu osiągnąć?

Jaką filozofią się kierujesz? Jakie masz marzenia? Co jest Twoim celem? Na jakie życie zasługujesz? Do czego – Twoim zdaniem – jesteś powołany(a)? Co jest wyzwaniem czy „demonem”, któremu musisz stawić czoło? Co Cię przytłacza? Czego się obawiasz? W jakich sytuacjach czujesz sie bardziej „ofiarą” niż „bohaterem”? Gdzie jest „próg” Twojej strefy komfortu? Z czego musisz zrezygnować, aby wejść na drogę do realizacji Twoich marzeń? Co powinieneś(aś) uczynić, aby wreszcie ruszyć do przodu? Co spotka Cię w przyszłości? Jeśli nie czujesz się komfortowo w swojej aktualnej sytuacji życiowej, do czego wzywa Cię ów dyskomfort? Do jakiej ważnej zmiany dojrzewasz? Co może być trudne? Jakie „demony”, ograniczenia spotkasz na swojej drodze? W jaki sposób zamierzasz je pokonać? Mając na uwadze „demony”, które napotykasz oraz „próg”, który musisz przekroczyć, zastanów się, dlaczego powinieneś(aś) i możesz dokonać zmiany?

Kim staniesz się, kiedy zaryzykujesz swoją podróż? (Możesz odpowiedzieć w formie symbolu czy metafory– np. „jestem wezwany do stania się orłem”) Jakie zasoby posiadasz? Co pomoże Ci zrobić pierwszy krok i następne, aby osiągnąć cel? Jakie Twoje umiejętności będą przydatne? Jakie cechy Twojej osobowości pomogą Ci zdobyć to, czego pragniesz? W życiu ciągle uczysz się. Czego jeszcze potrzebujesz, aby się pełniej rozwijać, stawiać czoła wyzwaniom? Co możesz zdobyć? Przypomnij sobie osoby, które w różnych momentach życia były dla Ciebie wsparciem. Kim są (lub kim będą) „towarzysze” Twojej podróży i „strażnicy” Twoich zasobów? Kto może Ci pomóc w pokonywaniu Twoich ograniczeń? Pomoc w odpowiedzi na powyższe pytania, a także wiele inspirujących zagadnień na temat rozwoju osobistego  jest do odnalezienia na stronie http://www.ipri.com.pl/

Leszek Zawlocki dla EDULIDER.pl