Czego powinni nas uczyć w szkole

Jak obecnie uczą nas w szkołach

O nauczaniu szkolnym można mówić wiele, to co jednak w sposób szczególny rzutuje na obraz polskiego szkolnictwa to fakt, że wciąż dominuje klasyczny model nauczania, brakuje metod nowoczesnych i praktycznych. Czego wciąż nie uczą nas w szkołach, a powinni?

Obecna sytuacja

W typowej polskiej szkole, w większości sal lekcyjnych nie ma możliwości korzystania z mediów. Uczniowie przez 45 minut przytłaczani wieloma informacjami teoretycznymi często po pewnym czasie przestają koncentrować się na zagadnieniu. W ustnej odpowiedzi, sprawdzeniu obecności i możliwość wtrącenia kilku sugestii czy zadania pytań często zamykają się możliwość przełamania nudy. Pojawia się więc pytanie czy uczymy się nauczać tradycyjnie czy praktycznie?

Czas na zmiany

Dziś żyjąc w społeczeństwie informacyjnym z naciskiem na fakt, że trzeba się będzie uczyć przez całe życie nie ma czasu na stagnację. Nauczanie tradycyjne jest tanie i wygodne pod względem organizacyjnym, ale mało skuteczne. Dziś potrzebny jest rozwój i dopasowanie i ciągłe stawianie sobie pytania o to jak pomóc dziecku osiągnąć sukces. A to może zapewnić tylko świadome nauczanie praktycznych umiejętności oparte na nowoczesności i różnorodności. Są tysiące zjawisk, praw, procesów, które można zwizualizować i lepiej zrozumieć dzięki obserwacji oraz własnym doświadczeniom. Zdobycze techniki dają możliwości urozmaicenia lekcji szkolnych, trzeba jednak chcieć zmian. Jak więc uczyć ciekawie i mądrze?

Media w edukacji

Aby polska edukacja mogła zrobić krok do przodu potrzebne jest wprowadzenie do niej mediów. Ale nie jak dotychczas sporadycznie, lecz cyklicznie. Jednym z kanałów, które warto wykorzystać jest telewizja.

Lekcja z Bogusławem Wołoszańskim czy Beatą Pawlikowską? Dlaczego nie. Koszt nagrania programu z ich udziałem jest naprawdę niewielki, a pozwala na poznanie wielu ciekawych zjawisk, wydarzeń znacznie ciekawiej.

Drugim kanałem, z którego warto skorzystać jest Internet. Zgodnie z projektem ministerskim cyfryzacja w szkołach już się rozpoczęła, ale wciąż brakuje materiałów i chęci, a wielu nauczycieli odcina się od nowoczesnych metod nauczania. Jak można nauczać przez Internet?Jedną z możliwości są gry i zabawy edukacyjne, które ucząc bawią. Na pewno wśród nich godna polecenia byłaby gra ,,Umysł Inwestora", która uczy jak osiągnąć niezależność finansową.

Dziś rynek gier i zabaw edukacyjnych jest  tak ogromny, pozwala na uczenie się praktycznie każdego przedmiotu i to z dużo większą skutecznością.

Przykładowa łamigłówka:

zadanie logiczne

Źródło: http://abecadlo.cauchy.pl/podroznik/1/index.php

Jest to bardzo istotne biorąc pod uwagę fakt, iż żyjemy w społeczeństwie , w którym tak ważne są nowe technologie. Gry i zabawy pozwalają lepiej zmotywować do nauki, uczą analizowania, komunikacji z innymi, rozwiązywania problemów, wyszukiwania informacji, ćwiczą spostrzegawczość.

Praktyczne umiejętności przydatne każdemu

Nauczanie metodami nowoczesnymi tradycyjnych przedmiotów  to jeden ze sposobów na pobudzenie polskiej edukacji. Drugim jest wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd ścieżek edukacyjnych.

Czego jeszcze powinni nas uczyć w szkole? Na liście powinny znaleźć się:

  • techniki szybkiego czytania i szybkiej nauki. W trakcie edukacji szkolnej jesteśmy często przytłoczeni różnymi materiałami, które trzeba opanować, lekturami do przeczytania, zadaniami domowymi. Wielogodzinne spędzenie czasu na przeczytanie opasłych tomów lektur czy pamięciowa nauka 1000 dat może wielu uczniów odstraszyć. Dzięki nauce mnemotechnik i opanowania technik szybkiego czytania można uczyć się szybciej, skuteczniej, posiąść szerszy zakres wiedzy, zdobyć nowe umiejętności, a dodatkowo pozostaje więcej czasu na przyjemności.
  • przydane programy komputerowe. W wielu szkołach po dzień dzisiejszy edukacja na przedmiocie informatyka lub technologia informacyjna kończy się na mniej lub bardziej dokładnym opanowaniu edytora tekstowego, arkusza kalkulacyjnego oraz programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. To zdecydowanie za mało. Każdy z nas powinien przynajmniej w podstawowym zakresie poznać zasady programowania i projektowania stron internetowych a także  tworzenia i modyfikacji plików graficznych (np. Corel Draw czy Adobe Photoshop). Dodatkowo umiejętnością, która powinna być kształcona w każdej szkole (obecnie tylko w wybranych) to także nauka bezrowkowego pisania na komputerze.
  • inteligencja emocjonalna. Temat praktycznie w ogóle nie poruszany w szkołach, a przecież tak ważny. Inteligencja emocjonalna czyli umiejętność rozpoznawania uczuć swoich oraz innych osób, kierowania nimi i motywowania się jest niezwykle istotna, gdyż decyduje o powodzeniu w życiu, pomaga w utrzymaniu dobrych relacjach z innymi, radzeniu sobie ze stresem, sukcesach na gruncie prywatnym i zawodowym.
  • umiejętności miękkie. Składają się na nie z jednej strony umiejętności osobiste związane z organizacją swojego czasu, planowaniem działań, motywowaniem się. Z drugiej strony są to umiejętności interpersonalne: wśród których warto wymienić przede wszystkim umiejętność komunikowania się z innymi, negocjowania, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów czy zachowań asertywnych.
  • mentalność. Niestety uczniowie wciąż częściej w szkole są karceni niż chwaleni. Bardzo często podawanie gotowych rozwiązań  zadań i odpowiedzi na pytania bez głębszej refleksji czy dyskusji zabijają to co w młodym pokoleniu najistotniejsze- kreatywność. Potrzeba jest zmiana, nastawienia na pozytywne myślenie, uświadomienie sobie, ze porażki są częścią sukcesu,  ważne jest to by nigdy się nie poddawać, lecz ciągle walczyć i powstawać na nowo. Istotne jest też zaszczepienie wiary we własne możliwości-  jeśli czegoś się bardzo pragnie to na pewno się uda.

Przed współczesnymi nauczycielami stoi bardzo trudne zadanie nauczania, które powinno być dopasowane do wymogów jakie przed młodymi ludźmi stawia dzisiejszy świat. Hasło, które powinno przyświecać każdemu nauczycielowi mogłoby brzmieć ,,praktycznie i nowocześnie”. Wprowadzenie do edukacji mediów w szerszym nich dotychczas zakresie, kształtowanie umiejętności, które pozwolą odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej, a także umiejętności ułatwiające wyjście na rynek pracy z garścią cennych umiejętności dla przyszłych pracodawców to odpowiedź na pytanie czego powinni nas uczyć w szkole. Otwartość na zmiany, tworzenie różnych scenariuszy lekcji pozwoli pobudzić kreatywność i odejść w końcu od powszechnie znanego modelu nauki ,,3z”.