Jaki powinien być idealny szef?

Dobry szef czyli jaki

Wbrew pozorom bycie dobrym szefem może okazać się trudne. Choć każda branża wymaga innych predyspozycji do pracy to jednak można wyróżnić zespół cech, które powinien posiadać każdy szef. Jak być dobrym szefem?

W zależności od własnych doświadczeń w pracy różni pracownicy mogą w innej kolejności określić cechy charakteru, które ich zdaniem są najważniejsze by móc zyskać miano ,,idealnego szefa". Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ,,Rzeczpospolitej" najlepszy szef to taki, który:

cechy-idealnego-szefa

Źródło: Wyniki na stronie http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/dobry-szef-czyli-jaki-1696.html

Zna branżę. Wysokie kompetencje pracodawcy są według ankietowanych największą zaletą dobrego szefa. Wiedza i doświadczenie w branży pozwalają bowiem sprawnie kierować zespołem, podejmować dobre decyzje. Będąc ekspertem w branży szef umie w sposób fachowy ocenić rezultaty pracy swoich podwładnych.

Sprawnie organizuje pracę. Szef jako przywódca zespołu musi mieć wypracowany styl zarządzania zespołem. Bez planu i pomysłu będzie bowiem zarządzał firmą chaotycznie, a jego pracownicy będą się z nim męczyć.  Powinien być więc dobry strategiem, który umie w sposób jasny i klarowny zdefiniować cel i środki, które prowadzą do niego, a także przewidzieć możliwość pojawienia się nieoczekiwanych okoliczności. Dzięki odpowiedniej strategii szef będzie w stanie odpowiednio dzielić zadania widząc oczekiwany rezultat końcowy.

Inteligentny emocjonalnie. Dobry szef to też taki, który pragnie poznać swoich pracowników, ich potrzeby, problemy. Umie spojrzeć ich oczami na firmę, obowiązki. przyjąć sposób myślenie podwładnych i zrozumieć ich. Okazując swoim pracownikom zainteresowanie buduje z nimi niewidzialną więź porozumienia, integruje zespół dodatkowo motywując go do pracy.

Dostrzeganie talentów i najlepszych pracowników. Idealny szef wie o tym, że wykwalifikowany pracownik to potencjał, który można wykorzystać dla lepszego prosperowania firmy. Dlatego też wspiera rozwój i edukację jednostki starając się wzmocnić jej mocne strony, a także udoskonalić te słabe. Skuteczny szef nie tylko zachęca do rozwoju, ale również dostrzega trud pracownika w niego włożony i nagradza go. Jednocześnie sam daje przykład i pozwala uczyć się od siebie. Stawianie na rozwój jest bowiem jednym z 10 nawyków osób o wysokim poczuciu własnej wartości.

Dobry szef to także taki, który:

Zachęca do kreatywności. Jednym z częstych błędów jakie popełniają szefowie jest przeświadczenie, że tylko on wszystko wie i robi najlepiej. Stąd ciągłe pouczenia i uwagi, które skutecznie podcinają skrzydła pracownikom. Idealny szef to taki, który daje pracownikom szansę na wykazanie się swoją kreatywnością, daje szansę na pracę bardziej swobodną, bez podawania gotowych rozwiązań.

Potrafi sprawnie komunikować się z podwładnymi. . Od sprawnej komunikacji w firmie zależy bowiem to czy działania pracowników będą prowadzone w sposób efektywny. Wiele nieporozumień wynika z niejasności formułowania myśli i złego przepływu informacji. W pojęciu sprawnej i jasnej komunikacji mieści się również umiejętność szybkiego i bezpośredniego reagowania na pojawiające się konflikty w firmie, jak również udzielania informacji zwrotnej.

Jest ludzki. Nikt tak naprawdę nie lubi służbistów. Nie oznacza to bynajmniej, że szef ma pozwolić się wykorzystywać, ale powinien znaleźć czas na spontaniczne rozmowy, żarty. Powinien być otwarty na pracowników i zawsze gotowy ich wysłuchać. Ludzki szef to także taka osoba, która nie wykorzystuje swojej uprzywilejowanej pozycji do tego, by rozkazywać innym, napawać się władzą, rozkazywać innym. To osoba, która każdemu potrafi okazać szacunek, bez względu na to jakie stanowisko zajmuje.

Daje przykład. Czyny są w stanie wyrazić więcej niż słowa, dlatego też aby zachęcić podwładnych do pracy szef powinien sam bardzo mocno zaaangażować się w swoje obowiązki, być punktualny, sumienny i odpowiedzialny. Jego pracownicy muszą wiedzieć, że zawsze mogą na nim polegać.

Dobry szef w firmie jest na wagę złota. Jego działania przekładają się bowiem na zyski firmy, jej pozytywny wizerunek w branży i rozwój (rozszerzanie działalności).


Ciekawostka. Według amsterdamskich badaczy to jakiego szefa będziemy uważać za najlepszego w dużej mierze zależy od naszej osobowości. Oznacza to, że niekoniecznie musi on być ugodowy. W trakcie eksperymentu przeprowadzonego w dwóch grupach, z których jedna stanowiła osoby ugodowe, a druga buntownicy okazało się bowiem, że buntownicy lepiej reagowali na gniewnego lidera.

Na podstawie: Naukawpolsce.pap.pl