Ścianki wystawiennicze w edukacji

Ścianki wystawiennicze w edukacji

Szkoły oraz uczelnie wyższe są miejscem, w którym idealnie sprawdzają się ścianki wystawiennicze. Przede wszystkim można z nich korzystać, aby w sposób estetyczny przedstawiać dużej grupie osób różnego rodzaju informacje związane z bieżącym działaniem danej instytucji edukacyjnej.

Codzienne poprawne funkcjonowanie placówki wymaga płynnego obiegu informacji. Dotychczas funkcję informacyjną pełniły gabloty, jednak idąc z duchem czasu, dobrze by placówki edukacyjne wykazywały się również dbałością o odpowiedni, nowoczesny wygląd wnętrz oraz stosowne zagospodarowanie przestrzeni. Przy użyciu stosownie dobranych ścianek ekspozycyjnych szkoła może w przejrzysty sposób komunikować się z uczniami oraz gośćmi instytucji. Funkcja informacyjna nie jest jednak jedyną, bowiem ścianki wystawiennicze mogą spełniać również rolę galerii z fotografiami. Placówki edukacyjne są niejednokrotnie polem rywalizacji młodych ludzi w prestiżowych konkursach czy olimpiadach tematycznych. Koła zainteresowań powstające w szkołach i na uczelniach, zajmują się nie tylko pogłębianiem wiedzy, ale również propagowaniem jej poza ścisłym gronem zainteresowanych. Za pośrednictwem ścianek wystawienniczych można zaprezentować osiągnięcia uczniów oraz ich zainteresowania na forum publicznym.

Nowoczesne przestrzenie wymagają nowoczesnych rozwiązań, dlatego dużą popularność zyskują ścianki wystawiennicze. Może zostać postawione pytanie, czy ścianka wystawiennicza to odpowiedni element do zatłoczonej szkoły? Czy przypadkiem nie zabierze zbyt dużo przestrzeni, która w szkołach i na uczelniach jest przecież bezcenna? Te obawy są zupełnie niepotrzebne, ponieważ nowatorskie rozwiązania w zakresie projektowania i tworzenia tego typu obiektów, pozwalają na perfekcyjne dopasowanie ich do wnętrza. Szkoły mogą więc wykorzystywać ścianki wystawiennicze, nie rezygnując z aranżacji przestronnych korytarzy. To co przy tej okazji zyskają to przede wszystkim innowacyjny wygląd wnętrz oraz spójny odbiór otoczenia. Harmonijny układ w przestrzeni edukacyjnej daje także coś dużo bardziej wartościowego, a mianowicie poczucie bezpieczeństwa. Z tej właśnie przyczyny pojawienie się w placówkach edukacyjnych ścianek wystawienniczych nie jest jedynie nowomodną fanaberią, ale niezbędnym krokiem naprzód.

Przykładowe projekty ścianek:
http://www.qubesystem.pl/sciany-quick-qube