Zarządzanie – idealne uzupełnienie każdego kierunku

studia na zarządzaniu

Często absolwenci studiów I stopnia czują się rozczarowani poziomem ukończonych studiów – okazuje się, że nie nabyli praktycznych umiejętności, które gwarantowałyby im zatrudnienie. Decydując się na dwuletnie studia magisterskie, poszukują kierunku mogącego nie tylko wzbogacić ich o wiedzę niezbędną do pracy w każdej firmie, ale także takiego, który stanowiłby uzupełnienie dla wcześniejszego wykształcenia. Świetnym wyborem w takim wypadku może okazać się zarządzanie. 

Łączenie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami

Absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych (a coraz częściej także ekonomicznych) narzekają na brak praktycznych umiejętności zdobytych podczas studiów. Ich wiedza mogłaby być niezwykle przydatna w wielu firmach, ale bez znajomości mechanizmów zarządzania mają mniejsze szanse na zdobycie wymarzonego zatrudnienia. Dobrym pomysłem może być wybór takich studiów uzupełniających, które pozwolą na połączenie zarówno wiedzy jak i praktycznych umiejętności – często najlepszym wyborem jest właśnie zarządzanie. Rozwiązaniem dla absolwentów kierunków nieekonomicznych mogą być studia ze ścieżką specjalnie przygotowaną dla takich osób (np. Zarządzanie w WSB we Wrocławiu).

Co na studiach?

Czego może się nauczyć osoba studiująca zarządzanie? W dużej mierze zależy to od programu kierunku na danej uczelni; z tego względu warto wybierać placówki, które stawiają na praktyczne aspekty nauczania. Można to sprawdzić nie tylko w programie studiów, ale także w ofercie warsztatów i szkoleń odbywających się w ramach zajęć. Ważne są także spotkania z praktykami (i ich obecność pośród wykładowców na uczelni) czy koła naukowe (ale tylko takie, na których poruszane są kwestie istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw i ogólnie pojętej branży marketingowej).

Nowe metody nauczania

Niektóre uczelnie stawiają nie tylko na praktyczny wymiar studiów, ale także nowe metody nauczania. O ile case studies są już stosunkowo rozpowszechnione, o tyle gry symulacyjne, platformy Moodle z interaktywnymi ćwiczeniami czy nauka obsługi profesjonalnego oprogramowania używanego przez menedżerów (SPSS, mHR EVO czy Google Analytics) to wciąż nowość. Jeśli jednak studia są realizowane z uwzględnieniem powyższych elementów, to można mieć pewność, że przygotują do pracy na stanowiskach kierowniczych, niezależnie od branży, w jakiej działa dana firma. Na temat studiów o profilu praktycznym można znaleźć więcej informacji w tym miejscu.