ogłoszenia edukacja

09 maj 2010

Wzrost kompetencji informatycznych i swobodny przepływ informacji to priorytety w społeczeństwie wiedzy. Do 2013 r. każdy Europejczyk powinien mieć dostęp do szerokopasmowego internetu i umieć z niego korzystać, a przenoszenie numerów telefonicznych powinno być możliwe nie tylko między sieciami, ale i krajami.Technologie cyfrowe mają stanowić jedną z podstaw wzrostu w myśl nowej unijnej strategii gospodarczej Europa 2020. Eurodeputowani opowiadają się za wyznaczeniem konkretnych celów: np. aby do 2015 r. 75 proc.

27 mrz. 2010

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 4 stycznia 2010 r. rozpoczął realizację projektu „Akademia e-podpisu” w ramach umowy partnerskiej z Liderem - firmą Nawigator Doradztwo Gospodarcze z Poznania. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1.

12 mrz. 2010

15 marca rusza III edycja programu Drogowskazy Kariery, który daje możliwość skonfrontowania poglądów wybitnych specjalistów ze świata biznesu, nauki i polityki na temat obecnie panujących trendów na rynku pracy. Uczestniczą w nim największe uczelnie państwowe i prywatne z Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska, Lublina, Szczecina Katowic, Wrocławia i Opola.Program Drogowskazy Kariery w zamierzeniu jego autorów ma być pomostem między studentami i pracodawcami.