Erasmus bez tajemnic

erazmus nauka

Większość osób, przynajmniej raz w życiu spotkała się z terminem „wyjazd na Erasmusa”.  W Polsce dany program zyskuje sobie z każdym rokiem, coraz większe grono uczestników. Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz poznawać nowych ludzi i nie straszne ci zmiany, lektura poniższego tekstu, może okazać się wstępem do niesamowitej, erasmusowej przygody tak jak studia w Europie.

Najważniejsze jest, aby uczelnia (wydział/instytut), na której studiujemy, miała podpisaną partnerską umowę ze szkołami wyższymi kraju, do którego chcemy jechać. Listę takich uczelni, zazwyczaj można znaleźć na stronie internetowej rodzimych studiów.

Kiedy wyjechać na Erasmusa?

Aby móc skorzystać z danego programu partnerskiego, należy spełniać następujące warunki:

Zapoznaj się z  programem  kierunku, na którym chciałbyś studiować. Unikaj aplikowania na uczelnie, których tematyka zajęć odbiega od toku nauczania na twojej Alma Mater. W przeciwnym razie, po powrocie  z zagranicy, będziesz zmuszony do zdawania zaległych egzaminów. Co istotne, wyjechać na Erasmusa można od drugiego roku studiów licencjackich. W wyjątkowych warunkach, dopuszczalny jest wyjazd po pierwszym semestrze spędzonym na uczelni wyższej. Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia – aplikacje zgłaszać można już po tym, jak dostarczysz potwierdzenie dostania się na SUM.

Wyjazd w ramach Erasmusa może trwać od 3 do 12 miesięcy. Jednakże wybierając opcję najdłuższego możliwego pobytu za granica należy pamiętać, że powrót powinien nastąpić przed 30 września.

Potrzebne dokumenty

Możliwe jest aplikowanie na 3 uczelnie jednocześnie. Następstwem pozytywnej odpowiedzi na twoją prośbę, stanie się  kompletowanie dokumentów.  Na pewno konieczne okaże się dostarczenie potwierdzenia  znajomości  języka, w którym odbywać się będą nasze studia podczas wymiany. Najprościej jest posiadaczom certyfikatów językowych takich jak:  FCE czy DELF, jednakże zaświadczenia wystawiane przez Alma Mater ( określające twój poziom językowy)  również wystarczą. Potwierdzenie to razem z arkuszem średniej twoich ocen, a także dokumentami potwierdzającymi poza akademicką aktywność (mile widziana jako dodatkowy atut) należy złożyć w odpowiednio opisanej teczce.

Każda uczelnia ma własne kryteria przyznawania miejsc  w programie Erasmus. Jednakże decydujące prawie zawsze są: średnia ocen, stopień znajomości języka obcego (w którym będą zajęcia), a także wcześniej wspomniana działalność dodatkowa (również ta w Erasmus Student Network czy kole naukowym).

Istotną rzeczą, o której nie wolno zapominać, jest czas. Jeśli chcesz wyjechać już w tym roku kalendarzowym pamiętaj, że dokumenty  należy złożyć do końca lutego.

Stypendium na erasmusie

Ostatnią rzeczą o której warto wspomnieć jest fakt, że w ramach programu Erasmus Studia, każdy uczestnik ma prawo do stypendium, którego wysokość zależy od kraju do którego się wybieramy (od 1160 do 1520 euro).

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i pragniesz przeżyć niesamowitą przygodę oraz podwyższyć kwalifikacje, nie rezygnuj z szansy jaką dają ci studia. Może się okazać, że uczestnictwo w Erasmusie odmieni nie tylko twój tok nauczania, ale i całe życie.