Nowoczesne metody pracy w szkole

Tak jak i wszystko inne tak wokół nas się nieustannie zmienia, tak również metody pracy w szkole powinny się zmieniać i dostosowywać do wymagań współczesnego świata. Opracowywanych jest wiele programów nauczania stosujących nowoczesne metody pracy w szkole. Takim programem jest KREATOR realizowany z polecenia Ministra Edukacji Narodowej. Nowoczesne metody pracy w szkole to przede wszystkim aktywizacja uczniów do samodzielnego działania, mająca na celu przystosować ich do późniejszego, dorosłego życia.

 

Metody podające – dlaczego się od nich odchodzi?

Jedną z najczęściej stosowanym metod w dalszym ciągu jest tzw. metoda podająca. Jednak badania wykazują, że jest ona mało efektywna i zalecenia Ministerstwa są takie, aby w miarę możliwości odchodzić od tej metody jak najczęściej. Dlaczego? Wspomniane już badania udowodniły, że uczeń skupia się tak naprawdę jedynie na pierwszych 10 – 15 minutach wykładu, czyli na tym co mówi do niego nauczyciel, później jego uwaga skupia się na czymś innym. W tym przypadku często nauczyciele stosują tzw. rozmowę nauczającą, wyrywkowo pytając uczniów o to, co przed chwilą mówili, która jednak też nie odnosi pożądanych skutków, gdyż wprowadza niepotrzebny stres na lekcji.

Na czym polegają nowoczesne metody pracy w szkole?

Tak jak to już zostało wspomniane nowoczesne metody pracy w szkole powinny sprawić, że uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy, jednak przy pomocy i pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia. Najczęściej w takich przypadkach nauczyciel wskazuje mniej więcej, gdzie uczeń może znaleźć rozwiązanie problemu, ukierunkowuje go. Jednak to uczeń samodzielnie szuka rozwiązania problemu w materiałach dostarczonych mu przez nauczyciela. Bardzo ważne w dzisiejszych czasach jest również wykorzystanie komputerów i Internetu w trakcie zajęć, ale nie tylko tych typowo informatycznych. Dzieje się tak, z uwagi na to, że w coraz większej liczbie dziedzin naszego życia wykorzystywane są komputery i umiejętność pracy z nimi przyda się w przyszłości każdemu uczniowi. A jak Intel wyobraża sobie nowoczesną szkołę?

Techniki najczęściej wybierane przez nauczycieli

Kiedy nauczyciele wprowadzają nowoczesne metody pracy w szkole mające na celu aktywizację uczniów do samodzielnej pracy mają wiele ciekawych technik ułatwiających im to zadanie do wyboru. Najpopularniejsze z nich, znane każdemu to oczywiście lekcje w terenie, na świeżym powietrzu, najczęściej stosowane przez nauczycieli biologii. Równie popularne i lubiane przez uczniów są wycieczki tematyczne mające na celu pokazanie w praktyce omawianego tematu, niezależnie od tego, czy chodzi o temat historyczny, czy np. z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Kolejne przykłady metod chętnie stosowanych przez nauczycieli to debaty, dyskusje i burze mózgów, a także odtwarzanie wszelkiego rodzaju scenek rodzajowych mających ułatwić uczniom zrozumienie zależności społecznych, a także tolerancji dla drugiej osoby, niezależnie od jej poglądów.

Jednak jest też kilka mniej popularnych metod, których nauczyciele zbyt często nie wykorzystują, a które przynoszą nadzwyczaj dobre efekty. Najważniejsze z nich to analiza SWAT, metaplan, 6 kapeluszy, drzewo decyzyjne, poker kryterialny, portfolio i metoda projektów. Są to metody bardzo skuteczne, jednak nie są one wykorzystywane zbyt chętnie z uwagi na to, że są pracochłonne, a przeważnie na lekcjach nie ma za dużo czasu, żeby wprowadzać wymagające większej ilości czasu metody nauczania.