Jak przygotować się do egzaminu na broń

Egzamin, Pozwolenie Na Broń - Jak Się Przygotować

Jaka broń wymaga pozwolenia?

Wszystkie przepisy dotyczące pozwolenia na broń i zasad jej nabywania i przechowywania reguluje ustawa z 21 maja 1999 roku z późniejszymi zmianami. Ustawa ta dotyczy nie tylko broni palnej, ale także broni białej. Zgodnie z ustawą pozwolenie na broń konieczne jest w przypadku:

 • broni palnej o charakterze bojowym, łowieckim, sportowym,
 • broni gazowej, sygnalizacyjnej, alarmowej,
 • broni pneumatycznej o sile powyżej 17 J,
 • broni białej o określonej długości ostrza,
 • broni cięciwowej (kusze),
 • paralizatorów.

Posiadanie i posługiwanie się jednym z rodzajów tej broni bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest odpowiedzialnością karną i karą aresztu od 6 miesięcy do 8 lat.

Nie każdy, kto chce stać się posiadaczem broni może otrzymać na nią pozwolenie. Ustawa z 21 maja 1999 r. przewiduje tylko kilka konkretnych sytuacji:

 • zagrożenie osobiste,
 • ochrona osób i mienia,
 • uprawianie łowiectwa,
 • uprawianie sportów strzeleckich,
 • rekonstrukcje historyczne,
 • pamiątki rodzinne,
 • szkolenia.

Wnioski nie tylko muszą być dobrze uzasadnione, ale także poparte konkretnymi dowodami. W zależności od celu wnioskodawca musi dołączyć zaświadczenie z koła łowieckiego lub strzeleckiego (posiadane patenty, udział w zawodach), zaświadczenie z firmy ochroniarskiej o zatrudnieniu.

Najwięcej trudności sprawia udowodnienie zagrożenia osobistego. Musi mieć ono charakter realny, trwały i ponadprzeciętny. Najlepiej w tym przypadku podeprzeć się zaświadczeniem z policji o dokonywanych wcześniej zgłoszeniach.

Kiedy pozwolenie nie jest konieczne?

Ustawa o broni i amunicji przewiduje kilka wyjątków, w których posiadanie pozwolenia na broń nie jest wymagane. Dotyczy to przede wszystkim broni gromadzonej w celach muzealnych. Bez zezwolenia można posiadać także broń wyprodukowaną przed 1885 r. jest to broń rozdzielnego ładowania, nazywana także czarnoprochową. Jest to broń wymagająca odrębnego ładowania prochu i pocisku, jej siła bojowa jest niewielka, a ponowne załadowanie wymaga dużo czasu. Jednak ten typ broni wymaga karty rejestracyjnej.

Do kolejnych wyjątków należą:

 • broń pneumatyczna o sile pocisku mniejszej niż 17 J (popularne wiatrówki),
 • broń sygnałowa do wzywania pomocy,
 • broń sygnałowa do rozpoczynania zawodów sportowych,
 • korzystanie z broni na strzelnicy sportowej,
 • broń sprzedawana w sklepach militarnych (konieczna koncesja).

Kto może dostać pozwolenie na broń?

O wydanie pozwolenia na posiadanie broni mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat i zamieszkują na terytorium państwa polskiego. W wyjątkowych sytuacjach mogą ubiegać się o pozwolenie osoby, które ukończyły 18 lat. Pozwolenie na broń wydaje komendant Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie wniosku oraz po spełnieniu dodatkowych warunków do których należą:

 • pozytywna opinia psychologiczna,
 • opinia dzielnicowego na podstawie wywiadu środowiskowego,
 • pozytywne zdanie egzaminu uprawniającego do posiadania broni.
   

Procedura ta nie dotyczy żołnierzy zawodowych i innych służb mundurowych, którzy szkolenie i egzamin odbywają w swoich jednostkach.

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Egzamin na posiadanie broni organizuje KWP raz w miesiącu. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna wymaga od kandydata znajomości przepisów dotyczących posiadania broni, zwłaszcza ustawy z dnia 21 maja 1999 roku. Konieczna jest znajomość nie tylko ogólnych warunków, ale wszelkich wykluczeń i wyjątków. Konieczna jest także znajomość przepisów dotyczących bezpiecznego posługiwania się bronią, warunków jej przechowywania i transportowania. Zdanie egzaminu wymaga także znajomości przepisów dotyczących rodzaju broni, jej budowy, rodzajów amunicji oraz kodeksu karnego.

Część praktyczna sprawdza umiejętności posługiwania się bronią, w tym jej ładowania i rozładowywania oraz umiejętności zabezpieczania broni. Egzamin praktyczny sprawdza także umiejętności strzeleckie. Podczas egzaminu trzeba oddać po 10 strzałów do różnych tarcz z różnej odległości. o zdaniu egzaminu decyduje suma uzyskanych punktów.

Jak przygotować się do egzaminu

Egzamin na wydanie pozwolenia posiadania broni jest egzaminem bardzo trudnym i jego zdawalność zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej jest bardzo niska. Jest znacznie niższa, niż w przypadku egzaminów na prawo jazdy, które uznawane są za bardzo trudne.

Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Znakomita większość osób jest przekonana, że umiejętności strzeleckie w zupełności wystarczają do zdania egzaminu i nie przywiązują wagi do znajomości przepisów dotyczących posiadania broni. To podstawowy błąd, bo zdawalność egzaminu teoretycznego jest bardzo niska i oscyluje na poziomie 2-3%. Najczęściej przyczyną oblanego egzaminu jest brak znajomości przepisów dotyczących posiadania broni i amunicji, przepisów dotyczących bezpieczeństwa na strzelnicy, postępowania z bronią, przepisów kodeksu karnego dotyczących nieumiejętnego posługiwania się z bronią i nieuzasadnionego użycia broni.

Najlepszym sposobem na zdanie egzaminu na posiadanie broni i amunicji jest uczestnictwo w kursie przygotowawczym do egzaminu np. https://wsbio.waw.pl/kurs-bron/. Przede wszystkim taki kurs prowadzony jest przez doświadczonych wykładowców, którzy znają i potrafią wyjaśnić wszystkie niuanse prawne związane z posiadaniem pozwolenia na broń. Podczas zajęć teoretycznych szczególną uwagę zwrócą na zasady bezpieczeństwa dotyczących umiejętności posługiwania się bronią, jej przechowywania i zabezpieczania oraz zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy. Egzamin teoretyczny tym zagadnieniom poświęca wiele pytań. Bardzo często są one bardzo podchwytliwe, co zdającym sprawia wiele trudności. Na kursie przygotowawczym do egzaminu na posiadanie broni można przećwiczyć wiele wariantów testów z różnych KWP.

Część praktyczna kursu obejmuje umiejętności posługiwania się różnego rodzajami broni i amunicji. Kursant ma możliwość poznać poszczególne części broni, nauczy się prawidłowo ładować i rozładowywać broń. Dodatkowo pozna zasady jej czyszczenia, przechowywania i transportowania. Jest to bardzo ważne, bo wyłącznie właściciel broni ponosi pełne konsekwencje prawne za niekontrolowany wystrzał z broni, na nim też spoczywa rozliczenie użytej amunicji.

Część praktyczna kursu obejmuje także doskonalenie nauki strzelania z różnych rodzajów broni, ale przede wszystkim tych zbliżonych do zgłoszonych we wniosku o pozwolenie na broń. Największy problem stanowi jednak kalibracja broni, tylko zawodowi zawodnicy mają możliwość idealnego jej ustawienia. Na strzelnicach podczas egzaminu broń kalibrowana jest standardowo, a to oznacza, że może być nadkalibrowana lub nieskalibrowana. Uczestnicy kursu na pozwolenie pozwolenia na broń uczą się jak korygować lot pocisku w zależności od skalibrowania broni. To bardzo ważna umiejętność pozwalająca, by egzamin praktyczny zdać pozytywnie.

Egzamin praktyczny obejmuje nie tylko umiejętności strzeleckie. Każdy egzaminowany musi praktycznie rozłożyć broń i ponownie ją złożyć. Egzaminator obserwuje zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa. W dalszej kolejności obserwuje umiejętność załadowania broni oraz umiejętności posługiwania się nią na stanowiskach strzelniczych. Ostatnim etapem egzaminu jest sprawdzenie celności strzałów do tarczy.

Uczestniczenie w kursie pozwala na doskonalenie obsługi broni oraz umiejętności posługiwania się nią w różnych sytuacjach z równoczesnym zachowaniem zasad zapewniających całkowitego bezpieczeństwa.

Egzamin na posiadanie pozwolenia na posiadanie broni jest najczęściej najważniejszą barierą na uzyskanie pozwolenia. Można oczywiście go poprawiać, ale wiąże się to z dodatkowymi opłatami wynoszącymi ok. 300 zł. Bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem jest wybranie specjalistycznego kursu, który umożliwia nie tylko zdobycie odpowiedniej wiedzy, ale także przeprowadzenia egzaminów symulacyjnych. Pozwalają one opanować stres, poznać różne kruczki zawarte w pytaniach, odpowiednio zaplanować czas rozwiązywania poszczególnych zadań.

To umiejętności niezwykle ważne z punktu widzenia ostatecznego wyniku egzaminu, celność 10 na 10 jest niewystarczająca. Umiejętność rozłożenia broni będzie niewystarczająca, jeżeli egzaminowany nie będzie potrafił nazwać poszczególnych części broni. Dobrze zaplanowany kurs pozwala na zapoznanie się z wszystkimi zagadnieniami teoretycznymi i umiejętnościami praktycznymi egzaminu i zdanie go z wynikiem pozytywnym.

Po spełnieniu wszystkich wymogów narzuconych przez ustawę o broni i amunicji komendant KWP w trybie administracyjnym wydaje zgodę na pozwolenie posiadania broni. Na jej podstawie można uzyskać promesę na zakup broni, dodatkowo konieczne jest zakupienie odpowiedniego futerału metalowego do przechowywania broni, który musi być sprawdzony przez funkcjonariusza policji. Nie musi być on montowany na stałe, ale musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp do broni osobom nieuprawnionym.