Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Przed nauczycielem XXI wieku stoi szereg zawodowych wyzwań. Z jednej strony, sens jego pracy pozostaje niezmienny, z drugiej zaś, zasób oraz różnorodność narzędzi i materiałów dydaktycznych, jakie ma do dyspozycji, sukcesywnie się powiększa. Nowoczesne formy nauczania, będące z punktu widzenia pedagoga jeszcze do niedawna opcją uzupełniającą, niejako fakultatywną w stosunku do metod tradycyjnych, we współczesnej szkole są już postrzegane jako standard.

Odważny krok w przyszłość

Platforma edukacyjna ucze.pl powstała specjalnie z myślą o dydaktycznym wsparciu nauczycieli. Serwis zawiera kompletne i w pełni funkcjonalne narzędzia, umożliwiające sprawniejsze zaplanowanie ciekawych tematycznie zajęć.

Aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających, stworzono Klub Nauczyciela - panel, za pomocą którego pedagog otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych, niezbędnych w jego codziennej pracy z uczniami. Twórcy zadbali o to, aby przygotowane pomoce charakteryzowały się wysoką jakością i użytecznością. Wyselekcjonowane z najwyższą starannością materiały uwzględniają poszczególne poziomy nauczania, począwszy od wychowania przedszkolnego, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, skończywszy na liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

 

Narzędzia dydaktyczne zostały posegregowane w 4 podstawowe kategorie:

  • dokumentacja

Pierwsza z nich poświęcona jest aspektom prawno-organizacyjnym, uwzględniającym kwestie takie jak: program nauczania, przedmiotowy system oceniania, rozkład materiału czy plan wynikowy.

  • lekcje

Druga z podgrup ma za zadanie wspomagać nauczyciela w przygotowaniu merytorycznie poprawnego, a zarazem interesującego materiału, przeznaczonego do bezpośredniego omówienia na zajęciach. Czerpanie inspiracji z udostępnionych w serwisie scenariuszy lekcji, nie tylko ułatwia zadanie nauczycielom, dostarczając im użytecznych wskazówek, ale także przekłada się bezpośrednio na ciekawy w swej formie i treści czas spędzany z uczniami w klasie.

Poszczególne scenariusze lekcji są dopasowane do kart pracy, dzięki czemu całość stanowi kompletny zestaw nowoczesnego nauczyciela. Twórcy nie mogli zapomnieć również o istotnych dodatkach do standardowych form lekcyjnych, w postaci szerokiej gamy multimediów, takich jak: nagrania audio, filmy, mapy, plakaty, zdjęcia czy nawet gry komputerowe o przeznaczeniu dydaktycznym. Pozwalają one na rozwijanie kolejnych umiejętności, sprawne przybliżenie omawianego problemu i szybkie zilustrowanie tematu. Mają również i tę zaletę, że dzięki swojej różnorodności dają miejsce na "złapanie oddechu" pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami, a poprzez zastosowanie nowoczesnych form nauczania nie pozostawiają miejsca na nudę.

  • ocenianie

Trzecia z proponowanych kategorii poświęcona jest procesowi oceniania uczniów. Nauczyciel ma do dyspozycji gotowe sprawdziany wiadomości z modelami odpowiedzi i kartoteką testu. Dzięki nim wszelkie nieścisłości odnośnie przyznawania punktów za określone zadania rozwiązywane przez ucznia, a co za tym idzie, słuszności i adekwatności otrzymanej przez niego oceny końcowej, ograniczane są do minimum.

  • diagnostyka

Czwarta kategoria gromadzi materiały diagnostyczne, niezbędne do określenia stopnia opanowanych przez ucznia sprawności i umiejętności. Diagnoza umożliwia ocenę stanu wiedzy ucznia i ujawnia jego ewentualne braki w materiale szkolnym, pozwalając na szybkie podjęcie kroków zmierzających do ich uzupełnienia.

 

Wysoka jakość treści i funkcjonalność - podstawowe zalety

Zasoby platformy ucze.pl łączą w sobie funkcjonalność  z wysoką jakością merytoryczną prezentowanych treści, które gwarantują eksperci Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Szeroka gama materiałów dydaktycznych, uporządkowanych pod względem przedmiotu nauczania i poziomu, złożoności wiedzy, udostępnionych w wygodnej i nowoczesnej formie to atuty, które ułatwiają codzienną pracę wielu nauczycieli.

 

Korzyści dla nauczyciela i ucznia

Szereg korzyści, jakie płyną z użytkowania treści zgromadzonych na platformie dotyczy nie tylko pedagogów, ale także ich uczniów. Nauczyciel ambitny, znający potrzeby swoich podopiecznych, który potrafi w ciekawy i przystępny sposób przekazać wiedzę zyskuje sympatię uczniów. Jest również chętniej słuchany, a co za tym idzie - skuteczniejszy w realizowaniu swoich pedagogicznych celów. Nauczyciel szanujący czas i inteligencję ucznia, będący dla niego mentorem w zdobywaniu dalszej wiedzy, budzi w klasie szacunek i podziw. Jest pozytywnie oceniany przez młodzież, co wiąże się z większą motywacją do nauki ze strony uczniów, a zarazem rosnącą chęcią do dalszego doskonalenia samego pedagoga.

Uzyskanie dostępu do Klubu Nauczyciela, systemu logowania, a także pozostałych narzędzi możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej ucze.pl.