Polska nauka coraz bardziej konkurencyjna

minister Kudrycka
Polska nauka jest coraz bardziej konkurencyjna, udało się zbudować nowoczesny, europejski system nauki i szkolnictwa wyższego – napisała w środowym oświadczeniu prof. Barbara Kudrycka, żegnając się z MNiSW. Na stanowisku ministra zastąpi ją prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Funkcję minister nauki i szkolnictwa wyższego Kudrycka pełniła od listopada 2007 r., czyli najdłużej ze wszystkich dotychczasowych szefów tego resortu od 1989 roku.

"Sześć lat pracy w rządzie Donalda Tuska to niezwykły honor i zaszczyt. Dziękuję współpracownikom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i całemu środowisku akademickiemu za wspólny wysiłek, jakim było wprowadzenie tak potrzebnych reform" - napisała Kudrycka w oświadczeniu przesłanym w środę PAP. W jej opinii udało się zbudować w Polsce nowoczesny, europejski system nauki i szkolnictwa wyższego. "To była fantastyczna wspólna podróż do Europy. Dziś polska nauka i szkolnictwo wyższe są już na bardziej konkurencyjnych torach" - podkreśliła.

Prof. Kudrycka odniosła się też do swojej następczyni. "Cieszę się, że stery przekazuję prof. Lenie Kolarskiej-Bobińskiej. Jej doświadczenia w pracy naukowej w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Spraw Publicznych oraz Parlamencie Europejskim będą niezwykle cenne w kontynuowaniu tej podróży" - napisała minister.

W czasie urzędowania Kudryckiej przeprowadzono reformę nauki, w ramach której zmieniono ustawy o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), o Narodowym Centrum Nauki (NCN), o instytutach badawczych i o Polskiej Akademii Nauk.

Zapisy ustawy weszły w życie 1 października 2010 r. Według nowego prawa, większość pieniędzy przeznaczonych na badania naukowe jest rozdzielana w konkursach przez dwie niezależne od rządu agencje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, a ograniczone zostały tzw. dotacje statutowe. W latach 2011-2013 NCBR przekazało w postaci grantów ponad 11,2 mld zł. Z kolei NCN w tym czasie przyznało granty w wysokości ponad 1,5 mld zł. Również w 2010 roku resort nauki ustanowił Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Na rozwój badań naukowych i publikacje o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej przeznaczono ponad 280 mln zł.

Z kolei w październiku 2011 roku weszły w życie nowe przepisy, regulujące funkcjonowanie uczelni oraz pracę wykładowców. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nowelizacja ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wprowadziła m.in. opłaty za drugi kierunek studiów. Opłaty takiej mogą uniknąć tylko najlepsi studenci. Inną ze zmian, które wprowadziła nowelizacja, jest ograniczenie tzw. wieloetatowości wśród wykładowców zatrudnionych na uczelniach publicznych.

Wciąż trwają zaś prace m.in. nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. W ramach proponowanych regulacji, osoby, które wiedzę i umiejętności zdobywały poza uczelnią - a więc np. podczas szkoleń czy praktyki zawodowej - efekty swojej edukacji będą mogły potwierdzić na uczelniach. MNiSW zaproponowało też m.in. zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska na stanowisko zostanie zaprzysiężona 3 grudnia.

 

Na podstawie: PAP - Nauka w Polsce