Skok do branży lotniczej

system zarządzania bezpieczeństwem

Zmiana pracy to zawsze stresujący moment w życiu. Nagle musimy radzić sobie z nowym środowiskiem, ludźmi i obowiązkami. W dzisiejszych czasach coraz częściej zmieniamy nie tylko stanowisko w obrębie tej samej organizacji, ale też firmę, a nawet branżę.

Zmiany są nieuniknione, dlatego warto się do nich dobrze przygotować. Świetnym sposobem na to jest udział w szkoleniach, dzięki którym szybko możemy zdobyć nowe kwalifikacje.

Kariera w transporcie lotniczym
Podróżowanie samolotami jest coraz bardziej dostępne, dzięki czemu cieszy się dużą popularnością. W związku z prężnym rozwojem transportu lotniczego na rynku pojawia się wiele ofert pracy z tej branży. Trzeba jednak zauważyć, że jest to bardzo specyficzna forma transportu, dlatego osoby, które nim się zajmują wymagają odpowiedniego przygotowania. Jednym z ważniejszych zagadnień w branży lotniczej jest zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie. Zasady systemu muszą znać pracownicy portów lotniczych, przewoźników, aeroklubów, organizacji PART M i PART 145. Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie muszą też znać i przestrzegać producenci, użytkownicy statków powietrznych oraz wykonawcy zewnętrzni.

Jak przygotować się do pracy w lotnictwie?
Aby podjąć pracę w tej branży trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności zależnie od stanowiska, które chcemy zajmować. Poza szkoleniami dotyczącymi ściśle danego zawodu trzeba też poznać system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Specjalne szkolenia pozwalają na poznanie wymagań tego systemu, dzięki czemu podnosimy świadomość związaną z bezpieczeństwem lotu. Dzięki takiemu przygotowaniu rozumiemy politykę oraz procedury bezpieczeństwa. Szkolenie to przygotowuje też do szybkiej lokalizacji zagrożeń, zapobiegania im i minimalizowania ryzyka. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie wejdź na stronę: www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/lotnictwo/j05-sms-system-zarzadzania-bezpieczenstwem.