Szkolenie DevOps. Jak zwiększyć wydajność, redukując koszty

Szkolenie DevOps. Jak zwiększyć wydajność, redukując koszty

Szybkie tempo zmian i rosnąca złożoność technologiczna sprawiają, że coraz więcej firm potrzebuje specjalistów potrafiących poruszać się w obszarze DevOps. Dzięki niej można wdrażać oprogramowanie nawet 200-krotnie szybciej, zwiększając częstotliwość implementacji nawet o 30 razy. Dlaczego jeszcze warto zainwestować w szkolenie DevOps?

Czym jest DevOps?

DevOps to innowacyjne podejście do rozwoju oprogramowania, łączące dwa typy procesów:

  • deweloperskie (ang. Development)
  • operacyjne (ang. Operations)

 

DevOps zalecany jest zwłaszcza dla firm, w których częstotliwość edycji oprogramowania jest bardzo wysoka (nawet kilka razy dziennie). Celem podejścia jest akceleracja wdrażania oprogramowania z jednoczesnym podnoszeniem jego jakości. DevOps zakłada sprawną współpracę między zespołami odpowiedzialnymi za rozwój, testowanie, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania. Dzięki temu możliwe są jego: automatyzacja, integracja ciągła, monitorowanie oraz szybkie reagowania na zmiany.

Korzyści z wdrożenia DevOps

Z DevOps z powodzeniem korzystają tacy światowi giganci jak Facebook, Spotify czy Netflix. Dlaczego? Oto prosty przykład.

Firma X to dostawca oprogramowania do obsługi sklepów internetowych. Przed wdrożeniem DevOps napotykała problemy związane z wolniejszym wdrażaniem nowych funkcji, reagowaniem na zmiany czy niewystarczającą komunikacją między zespołami. Gdy firma zainwestowała w szkolenie DevOps nastąpiły:

  • Integracja ciągła zespołów umożliwiająca efektywniejsze działanie i eliminację tzw. wąskich gardzieli, uwzględniająca korzystanie z takich narzędzi jak Jenkins, Gitlab czy Bamboo.
  • Automatyzacja procesów takich jak testowanie, wdrażanie i monitorowanie systemu, a w rezultacie: szybsze wykrywanie i usuwanie błędów czy implementowanie aktualizacji.
  • Wprowadzenie podejścia IaC (Infrastructure as Code), które pozwoliło na lepsze zarządzanie, skalowanie i utrzymanie infrastruktury.
  • Skuteczniejsze monitorowanie wydajności aplikacji oraz jej infrastruktury, również w czasie rzeczywistym (np. z użyciem Nagios czy Datadog).

 

DevOps zwiększył wydajność systemu i zespołu odpowiedzialnego za jego obsługę. Zredukował też koszty czasu i materiałów związane z naprawą ewentualnych błędów czy implementacją zmian. Znajduje zastosowanie zarówno w korporacjach, jak i mniejszych firmach, a najlepszą drogą, by ją poznać i wdrożyć, jest...

Szkolenie DevOps

PeopleCert DevOps Fundamentals to 2-dniowy kurs skierowany do inżynierów, programistów, testerów, architektów oprogramowania, analityków czy managerów operacyjnych i innych specjalistów. Pomoże im polepszyć jakość pracy własnej oraz poprawić komunikację i współpracę w zespołach. Dzięki temu nauczą się jak m.in.:

  • praktycznie wykorzystywać DevOps w codziennej pracy;
  • sukcesywnie podnosić jakość produktów dostarczanych klientom;
  • budować efektywny, interdyscyplinarny zespół projektowy;
  • redukować koszty, maksymalizując zwinność, szybkość i jakość rozwiązań.

 

Szkolenie realizowane jest w języku polskim, stacjonarnie lub online (na żywo). Umożliwia uzyskanie cennego, międzynarodowego certyfikatu. Kurs można zakupić jednorazowo lub w ramach subskrypcji szkoleń Inprogress Plus umożliwiającej udział w kilkudziesięciu akredytowanych szkoleniach z zakresu inżynierii oprogramowania, project managementu czy architektury organizacji w ramach jednej opłaty.