Wiedza naukowa dla każdego w UE

Europejskie badania naukowe będą dostępne nie tylko dla naukowców i przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywatelów Unii Europejskiej, za pomocą darmowej strony internetowej Open Aire.

Dzięki OpenAIRE ma być możliwy dostęp do opracowań z zakresu ochrony zdrowia, energetyki, technologii informacji i komunikacji, infrastruktury badawczej, nauk społecznych oraz humanistyki.

Naukowcy wykonujący badania w tych dziedzinach (przy wykorzystaniu  funduszy UE), będą odtąd zobowiązani do udostępnienia swoich publikacji badawczych w wirtualnej bibliotece. Dotyczy to około 20 proc. wszystkich projektów finansowanych przez 7PR. Badacze pozostałych dziedzin nauki, mogą również zdecydować się na udostępnienie swoich prac, na tych samych zasadach.

Jak podkreślono w komunikacie Przedstawicielstwa KE w Polsce, w około 25 tysiącach niezależnych, recenzowanych przez naukowców czasopismach i zbiorach będących owocem konferencji tematycznych, co roku publikuje się na świecie około 2,5 mln artykułów naukowych. Dotychczas w otwartych, darmowych katalogach lub w bezpłatnych, ogólnodostępnych periodykach udostępniano jedynie 15-20 proc. tych publikacji. Pozostałe są osiągalne jedynie w systemach płatnego dostępu - czy to w formie stałej subskrypcji, czy to opłat za każdy dokument.

Sfinansowany przez UE portal Open AIRE wraz z całą bazą biblioteczną ma w zamyśle umożliwiać dostęp do wszystkich prac naukowych i danych będących owocami badań finansowanych ze środków wyasygnowanych przez siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (7PR), w szczególności w ramach grantów udzielanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), ale nie tylko. Od 2007 r., kiedy ruszył 7PR, dofinansowano za jego pomocą już około 10 tys. projektów.

Jak informuje Angrocka-Krawczyk, dostęp do OpenAire umożliwi m.in. pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby, śledzenie ostatnich postępów badań nad ich schorzeniami, a lekarzom i innym badaczom - błyskawiczne informacje o istotnych osiągnięciach w ich specjalizacji.

"Wiedza naukowa to siła, która może mieć dobry wpływ na nasze codzienne życie - to skarb, którego w żadnym wypadku nie należy ukrywać. Co więcej, każdy obywatel Unii ma prawo uzyskać dostęp do postępu, jakiego dokonano dzięki publicznym funduszom i czerpać z niego korzyści" - powiedziała wiceprzewodnicząca KE, odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes.

 

PAP nauka w Polsce

Edulider.pl