Urlop bezpłatny. Kiedy szef może zadzwonić i powiedzieć wróć?

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę mają prawo do płatnego urlopu. Trzeba jednak podkreślić, że urlop do bardzo szerokie pojęcie. W Kodeksie pracy można znaleźć informacje o urlopie wypoczynkowym, okolicznościowym czy bezpłatnym. Każdy pracownik powinien nie tylko wiedzieć, kiedy ubiegać się o dany urlop, lecz także kiedy jego urlop może zostać przerwany. Zasadniczo bowiem pracodawca może odwołać nawet z urlopu wypoczynkowego.

 

Kiedy wnioskować o urlop bezpłatny?

Pracownicy z różnych powodów składają wniosek o urlop bezpłatny. Zdarza się, że muszą np. wyjechać na kilka dni za granicę, a nie przysługuje im już urlop bezpłatny. Czasem o taki urlop wnioskują osoby przygotowujące się do egzamin, które nie mogą skorzystać z urlopu szkoleniowego, bo nie kształcą się za wiedzą swojego pracodawcy.

Powodów, dla których pracownicy wnioskują o urlop bezpłatny jest wiele. Większość pracodawców takie wnioski rozpatruje indywidualnie, biorąc pod uwagę swoje aktualne potrzeby i ilość pracy w firmie. Z punktu widzenia pracownika ważne powinno być jednak to, by zawnioskować o urlop bezpłatny pisemnie. Pracodawca powinien mieć dowód, że to nie on wysłał swojego podwładnego na urlop bezpłatny, tylko ten o taki wnioskował.

 

O czym pamiętać?

Pracownik decydujący się na skorzystanie z urlopu bezpłatnego powinien pamiętać, że taka decyzja pociąga za sobą określone skutki. Przede wszystkim okres, przez jaki osoba zatrudniona przebywała na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (zgodnie z art. 1741 § 2 Kodeksu pracy). Co to oznacza?

Jeżeli pracownik zawnioskował np. o 3 miesiące urlopu bezpłatnego i uzyskał zgodę pracodawcy, to musi liczyć się z tym, że za te miesiące nie nabędzie np. prawa do urlopu wypoczynkowego. W praktyce zatem po powrocie do zakładu pracy będzie mógł skorzystać z mniejszej puli płatnych dni urlopowych. Wyjątkiem od tej zasady jest udzielenie przez pracodawcę zatrudnionemu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W takiej sytuacji okres tego urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - tłumaczy specjalista z portalu Praca Rybnik. 

 

Gdy w firmie jest dużo pracy…

To pracodawca decyduje o tym, czy udzieli swojemu podwładnemu urlopu bezpłatnego. Jeżeli ten będzie miał trwać dłużej niż 3 miesiące, to zainteresowane strony mogą – w przygotowanym dokumencie – zastrzec, że pracodawca ma prawo do odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne i praktykowane przez część podmiotów zatrudniających.

Warto jednak pamiętać, że pracodawca powinien odwołać pracownika z „ważnych przyczyn”. Ustawodawca nie doprecyzował, co należy uważać za takie przyczyny. W praktyce zatem istnieje tu duże pole do interpretacji. Zasadniczo jednak uważa się, że ważną przyczyną może być np. nadmiar pracy w firmie. W takiej sytuacji pracodawca ma dwa wyjścia: może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, może również nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej i zatrudnić pracownika tymczasowego. Wybór należy jednak wyłącznie do niego.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-rybnik.info