ocena pracownika

31 mrz. 2012

Liderzy doświadczają swoistego paradoksu. Z jednej strony wymagane jest od nich kreowanie i utrzymywanie dobrych relacji z podwładnymi, a drugiej strony ich zadaniem jest korekta działań tych samych pracowników. Jednak dany paradoks można łatwo zniwelować, udzielając konstruktywnej krytyki, której przykłady przedstawiamy poniżej.

 

Przykład 1. Reakcja na spóźnianie się pracownika
 

Destrukcyjna krytyka

06 lt. 2012

W jaki sposób informować pracowników o ich błędach? Jak powinien zachować się lider w obliczu niedociągnięć ze strony swoich podwładnych? Najlepszym rozwiązaniem okazuje się być szczera rozmowa, która bywa dla wielu managerów bardzo kłopotliwa. Jak zatem powinien zachować się lider udzielając konstruktywnej krytyki, pragnący osiągnąć cele organizacji, jednocześnie motywując podwładnego?

Specjaliści podkreślają, że lider udzielający konstruktywnej krytyki powinien

20 wrz. 2011

Dokonując ewaluacji pracy swojego podwładnego, powinieneś kierować się listą konkretnych, mierzalnych kryteriów. Poniżej znajdziesz 15 cech, których analiza sprawi, że ocena pracownika przebiegnie komfortowo i nie pominiesz żadnego znaczącego aspektu aktywności swoich pracowników.