Ocena pracownika – kryteria

Dokonując ewaluacji pracy swojego podwładnego, powinieneś kierować się listą konkretnych, mierzalnych kryteriów. Poniżej znajdziesz 15 cech, których analiza sprawi, że ocena pracownika przebiegnie komfortowo i nie pominiesz żadnego znaczącego aspektu aktywności swoich pracowników. Pamiętaj - Konstruktywna krytyka to podstawa!

1. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny pracownika, jest ambicja i inicjatywa. Zadaj sobie pytanie: czy twój podwładny jest ambitny pełniąc swoje obowiązki (nie ucieka od nich)? Rozważ kwestię  inicjatywy, czy podwładny ze swojej własnej nieprzymuszonej woli wychodzi na przeciw ulepszeniu procesu, produktu i szeroko rozumianego środowiska pracy?

2. Dokonując oceny pracownika zastanów się nad tym, czy  obecność podwładnego w firmie ma pozytywny wpływ na produktywność działu i na jego morały? Czy daną osobę można stawiać innym pracownikom za przykład?

3. Nastawienie podwładnego do ciebie, kolegów, jak i swoich obowiązków, jest kolejnym kryterium oceny. Czy praca z dana osobą jest przyjemnością, czy przykrym obowiązkiem, którego nikt nie chce się podejmować? Przypomnij sobie, jaka była reakcja tego konkretnego pracownika, kiedy poproszono go o zrobienie rzeczy odbiegającej od jego codziennych obowiązków?

4. Ocena pracownika zakłada rozważenie jego umiejętności komunikacyjnych. Zadaj sobie pytanie: czy dana osoba potrafi w sposób płynny i odpowiedni porozumiewać się ze współpracownikami, managerami i klientami?kryteria oceny pracownika

5. Zorientowanie na firmę to kolejne kryterium oceny pracownika. Zastanów się: czy dany podwładny charakteryzuje się perspektywistycznym patrzeniem i głębokim zrozumieniem, działalności i celów twojej organizacji? Czy ta osoba zabierając głos w rozmowach biznesowych, opowiada o swoim miejscu pracy z dumą, a o współpracownikach z sympatią?

6. Oceniając pracownika przypomnij sobie, czy potrafi onskupić się na swoim zadaniu? Szczerze osądź, czy twój podwładny nie ma problemów ze stawianiem obowiązków ponad swój prywatny biznes, czy spędzanie wolnego czasu ze współpracownikami?

7. Ocena pracownika to również określenie zmiany, jaka zaszła w aktywności podwładnego od czasu jego ostatniej ewaluacji. Zastanów się: czy twój pracownik uczynił postęp? Czy potrafił odpowiednio wykorzystać uwagi, jakie mu poczyniono podczas ostatniej ewaluacji?

8. Uczciwość jest kolejnym kryterium przy ocenie pracownika. Pomyśl czy twój podwładny zachowuje się etycznie w miejscu pracy? Dowiedz się, czy szanuje on prywatność swoich współpracowników i klientów?

9. Ważnym kryterium oceny pracownika, jest umiejętność zadawania pytań w odpowiednim czasie i miejscu. Warto dokonać analizy, czy podwładny w trakcie wykonywania swoich obowiązków, potrafi rozróżnić niezależność od arogancji? Czy jest on zdolny do umiejętnej oceny sytuacji,  kiedy powinien zasypywać pytaniami, a kiedy po prostu sam dokonywać wyboru?

10. Podejmując się oceny pracownika, warto sobie zadać sobie pytanie: czy podwładny posiada techniczną wiedzę, konieczną do wykonywania swoich obowiązków?

11. Przy ocenie nie może zabraknąć pytania odnośnie produktywności. Tym samym zastanów się: czy twój pracownik spełnia wymagania potrzebne do realizacji swoich zadań i czy jest w stanie kończyć swoje obowiązki w wyznaczonych terminach?

12. Oceniając pracownika warto sprawdzić feedback od jego klientów, odnośnie, jakościefektów pracy, jaka została im zaproponowana.  

13. Jednym z podstawowych kryteriów oceny pracownika, powinno stać się określenie, na ile twój podwładny jest godny zaufania?

14. Ocena pracownika powinna zawierać pytanie, jak twój podwładny radzi sobie ze stresem?W jaki sposób dana osoba reaguje na zmiany w pracy? Czy potrafi pomimo hałasu pracować na tyle uważnie, aby kończyć zadania na czas? Jak dany pracownik radzi sobie z komunikacja w stresujących sytuacjach?

15. Ostatnim kryterium oceny, jest umiejętność pracy w grupie. Zastanów się, czy w sytuacji, gdy jakiś zespół/osoba ma trudności z wykonaniem poleceń, dany pracownik wyciągnąłby pomocną dłoń pomimo faktu, że to by dla niego oznaczało dodatkową pracę?

Błędna ocena pracownika, może być tragiczna w skutkach. Tym samym, aby w trakcie ewaluacji uniknąć nieprofesjonalnych, przepełnionych emocjami  dyskusji, warto wypracować sobie obiektywny szablon kryteriów, jakie będziesz brał pod uwagę oceniając wszystkich pracowników. W ocenie staraj się być wnikliwy, miej na uwadze powyższe kryteria oceniania pracownika i przede wszystkim bądź sprawiedliwy!