Jakie są najtrudniejsze języki świata?

jezyki swiata

Znajomość języków obcych jest obecnie jedną z najpraktyczniejszych umiejętności zarówno w życiu codziennym jak i w pracy. Oferta kursów językowych obok tych z zakresu informatyki cieszy się od lat największą popularnością. Przede wszystkim dotyczy to języka angielskiego, jako, iż jest to język, który warto znać. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie: jakie są najtrudniejsze języki świata?

Odpowiedź na pytanie, jakie są najtrudniejsze języki świata jest częściowo subiektywna. Dzieje się tak, z uwagi na to, że jako trudny język inny wskaże Polak i inny Koreańczyk. Idąc dalej tym tropem można wysunąć wnioski, wskazujące na to, że dla mieszkańców tej samej nacji różne języki mogą okazać się trudne. Ma to związek z tym, że każdy z nas ma inne predyspozycje do nauki języków obcych. Dla jednego lepiej przyswajalny będzie francuski dla innego rosyjski. Generalnie jednak przyjmuje się, że trudniejszy do nauki dla danej osoby jest ten język, którego gramatyka, słownictwo czy akcent lub wszystkie te elementy są zupełnie odmienne od języka używanego na co dzień. Zauważona została tendencja, iż łatwiej przyswoić język, widząc analogię do języka, którym się aktualnie posługuje.

 

Czy język polski jest najtrudniejszym językiem świata?

Powszechnie bardzo wielu Polaków uważa, że to właśnie język polski jest tym, który znajduje się w gronie języków o najwyższym stopniu trudności. Zwolennicy tej teorii są przeświadczeni, iż polska gramatyka jest nie do opanowania dla obcokrajowców, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż niewielu Polaków potrafi właściwie posługiwać się polską ortografią, gramatyką czy interpunkcją. Wydaje się jednak, iż jest to niezwykle subiektywna odpowiedź według zasady, iż każdy mierzy swoją miarą. Tak samo jak Polacy, tak również Francuzi, Niemcy czy Rosjanie mogą twierdzić, że to właśnie ich język jest najtrudniejszy ze wszystkich. Duma narodowa nie pozwala na to, by pogodzić się z tym, że osoba z innego kraju jest w stanie łatwo przyswoić jego język. Powyższe video udowadnia, że język polski wcale nie jest taki trudny...
 

Chiński, arabski a może fiński?

Wielu Polaków żyje w przeświadczeniu, że najtrudniejszymi językami świata są te, które zamiast liter używają różnego typu znaków. Do tej grupy należą m.in. język chiński i japoński. Kursantów na początku przeraża konieczność nauki wielu tysięcy znaków i symboli, których w języku chińskim jest około 50 tysięcy, natomiast w języku japońskim około 32 tysięcy. Trudność tych języków polega również na tym, iż trzeba oprócz poznania znaków starać się często ich używać, gdyż bez praktyki szybko zapomni się ich znaczenie. Jednak tak naprawdę po opanowaniu systemu znaków w języku chińskim gramatyka przychodzi z łatwością.

Do grupy języków uważanych przez Polaków za najtrudniejsze niektórzy zaliczają także język arabski. Pierwszy kontakt z tym językiem, którego forma pisana przypomina szlaczki jest dość trudny. Wbrew pozorom jednak arabski to jeden z łatwiejszych do opanowania języków, gdyż po przyswojeniu alfabetu oraz przyzwyczajeniu się do odwrotnego kierunku czytania treści tak naprawdę nie ma problemów z opanowaniem podstawowych zasad tego języka.
Za języki trudne uważane są również te zaliczane do grupy języków ugrofińskich, czyli przede wszystkim fiński. Jego trudności upatruje się przede wszystkim w pokaźnej liczbie przypadków (jest ich aż osiemnaście), braku występowania czasu przeszłego oraz dość swobodne operowanie kategoriami liczby. Za język o podobnym poziomie trudności uważany jest język estoński (zbliżony do fińskiego) oraz węgierski.

 

Języki mało znane w polskiej kulturze

Aby obiektywnie potraktować aspekt trudności języków obcych trzeba by również wziąć pod uwagę wszystkie języki, jakie tylko istnieją na świecie, czyli przykładowo: język hmong, tamilski, xhosa, nama czy yoruba. Ciężko jednak ocenić ich trudność biorąc pod uwagę fakt, że trudno byłoby znaleźć kogoś w naszym kraju, kto potrafi posługiwać się którymś z nich. Mało kto jest też gotowy podjąć się ich nauki ze względu na brak ich praktyczności z jednej strony, a drugiej, biorąc pod uwagę znikomą dostępność materiałów edukacyjnych. Innymi słowy nie da się porównać ich trudności z innymi, powszechnie znanymi nam językami obcymi.
Wydaje się więc zdroworozsądkowym uznanie, że próby stworzenia jakiejkolwiek klasyfikacji trudności języków czy stworzenia listy 10 najtrudniejszych języków świata są z góry skazane na porażkę.