Najciekawsze kierunki studiów

Właśnie te nowe kierunki studiów są zazwyczaj bardzo interesujące, czasem egzotycznie brzmiące, ale wychodzące naprzeciw nowym potrzebom na wyspecjalizowanych pracowników w danej dziedzinie. Jeśli należysz do grona osób, które nie wiedzą jakie studia wybrać, lub chcą podwyższyć swoje kwalifikacje to zapraszamy do lektury! Poniższa tabela przedstawia 10 najpopularniejszych kierunków, na których chęć nauki zgłosili studenci w ubiegłym roku.

 

Poznawanie nowych kultur

 

Za najciekawsze kierunki studiów przez wielu internautów uważane są kierunki związane z poznawaniem nowych kultur:

- tybetologia- w ramach której studenci zaznajamiają się z przebogata historią, literaturą oraz kulturą Tybetu;

- japonistyka- inaczej filologia japońska, w ramach której można nauczyć się języka japońskiego, jak również poznają kulturę, historię oraz systemy religijne Japonii

-mediteranistyka- której ideą jest zapoznanie się z kulturą Państw oraz narodów wchodzących w skład  Śródziemnomorza, ich historią, filozofią oraz systemami religijnymi- które są na tym obszarze bardzo różnorodne.

-oksydentalistyka- jeden z najnowszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to oryginalny, jedyny na całym świecie kierunek łączący europeistykę z kulturoznawstwem.

 

Opanowanie przestrzeni powietrznej

Bardzo interesujące zajęcia są prowadzone także na takich kierunkach jak:

- zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą (aviation management) jest to kierunek który w tryby swojej uczelni wprowadziła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jako jedyna w kraju. Jest to bardzo prestiżowy kierunek, którego zajęcia wykładane są w języku angielskim przez specjalistów, działających na arenie międzynarodowej. Kierunek ten pozwala na znalezienie pracy zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku lotniczym

- lotnictwo i kosmonautyka w ramach tego kierunku studenci mogą poznać podstawy automatyki i termodynamiki, budowę i projektowanie obiektów latających, technologię lotniczą i kosmiczną, obejrzeć podstawowe wyposażenie pokładowe i wiele innych.

Nowoczesne studia

Bardzo atrakcyjna jest również oferta studiów powiązanych z nowoczesnymi technologiami Przykładami takich kierunków są:

-elektroradiologia- kierunek prowadzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W ramach tego kierunku studenci zapoznają się z obsługą i działaniem najnowszego sprzętu radiologicznego, radioterapeutycznego, medycyny nuklearnej oraz elektromedycznej

- makrokierunek energetyka i chemia jądrowa na UW

oraz takie kierunki jak: inżynieria biomedyczna (m.in. na Politechnice Koszalińskiej) czy bioinformatyka i agrochemia, wykładana na Uniwersytecie Gdańskim.

Triady- studia dla niezdecydowanych

Bardzo atrakcyjną możliwość studiowania daje Uniwersytet Warszawski. Proponuje on bowiem studia wielokierunkowe, czyli tzw. triady. Dają one szansę  nauki w czasie pierwszego roku studiów aż trzech różnych kierunków. Kolejny rok studiowania to natomiast zgłębianie wiedzy w ramach jednego, wybranego z tych trzech kierunku. Studia wielokierunkowe na UW to m.in. połączenie nauczania języka niemieckiego z angielskim oraz francuskim czy pedagogiki z filozofią i socjologią.

Nowych kierunków studiów wciąż przybywa. Propozycje danych uczelni tworzone są z myślą o obecnym zapotrzebowaniu na specjalistów z daje dziedziny, a jednocześnie starają się by oferta była atrakcyjna. Samo pojęcie najciekawszych kierunków studiów jest subiektywne, gdyż tak jak różnimy się charakterami tak samo różnimy się zainteresowaniami.

Wiele głosów przemawia także za tym, iż ciekawymi kierunkami studiów są kierunki artystyczne, dające studentowi dużo swobody i możliwości rozwijania własnej twórczości typu katedra mody czy  krytyka literacka. Dla innych z kolei ciekawym kierunkiem będzie oceanografia czy kognitywistyka. Niezwykle ciekawie brzmi także jeden z najnowszych kierunków uruchomionych na UŚ, a mianowicie: projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. Jest o niewątpliwie kierunek bardzo twórczy, a przy tym praktyczny, jako, że dający duże możliwości jeśli chodzi o późniejsza pracę. Absolwent tego typu studiów w czasie studiowania ma bowiem nabyć takie umiejętnośc,i by móc później samodzielnie działać w przestrzeni wirtualnej.