Style uczenia się – Kinestetycy - cz. III

Jak-ucza-sie-kinestetycy

Obok wzrokowców i słuchowców dość liczną grupę stanowią kinestetycy czyli osoby uczące się poprzez ruch, działanie, badanie, odkrywanie. Wielu spośrod nich pracuje jako aktorzy, tancerze, sportowcy czy chirurdzy. Jak uczą się kinestetycy?

Charakterystyczne cechy kinestetyka

 • Pamięta to, co samodzielnie wykonał, nie to co zobaczył czy usłyszał
 • Używa ciała i zmysłu dotyku, by poznać świat wokół siebie
 • Lubi emocje i ruch
 • Stawia na aktywność fizyczną, często uprawia sport np. bieganie, lubi chodzić na spacery
 • W czasie rozmowy aktywuje różne części swojego ciała, żywo gestykuluje
 • Zazwyczaj lubi taniec
 • Nie lubi czytać ani słuchać
 • W trakcie zajęć wierci się, ciężko jest mu usiedzieć w jednym miejscu przez dłuższy czas
 • Ma dobre poczucie czasu i ruchu ciała
 • Lubi porównywać różne rzeczy
 • Wykazuje zdolności dekoracyjne, w pracy z narzędziami czy w naprawach
 • Nieporządek to jego żywioł
 • Jego wyobraźnię uruchamia ruch
 • Jest mało odporny na wpływ otoczenia

Tradycyjnie wśród kinestetyków wyróżniamy osoby o dominacji kinestetyczno-ruchowej i te o dominacji kinestetyczno-czuciowej, zwane powszechnie czuciowcami albo dotykowcami. Czuciowcy to osoby skłonne do refleksji, wrażliwe i empatyczne. Ich życie emocjonalne jest niezmiernie bogate, mówią cicho, gestykulują delikatnie. Używają często takich słów jak ,,czuję” ,,mam wrażenie”, ,,odczuwam”. Kinestetycy o dominacji ruchowej używają z kolei takich zwrotów jak ,,naładowany”, ,,emocjonalny” ,,w gorącej wodzie kąpany” , ,,mam przeczucie”,  ,,gładko poszło”, ,,to mi leży na wątrobie”, ,,mam związane ręce”, są bardziej energiczni, ich pismo jest mało czytelne lub specyficzne, gestykulują żywiołowo.

Jak zmobilizować kinestetyka do nauki

Kinestetyk uczy się wtedy, kiedy samodzielnie wykonuje dane czynności i bezpośrednio się w nie angażuje. Najgorszym sposobem na sprawdzenie jego umiejętności są długie testy czy eseje, najlepszym: krótkie definicje, testy wyboru. To osoby, które na tle klasy często uważane są często za nadpobudliwe przez to, że uczą się inaczej. Jak zachęcić kinestetyka do nauki?

 1. Używaj na lekcjach obiektów fizycznych np.modeli
 2. Zachęcaj ucznia do korzystania z fiszek w trakcie nauki (można je dotknąć i przenieść, co ułatwia kinestetykowi proces nauki)
 3. W edukacji wczesnoszkolnej stosuj modelinę, puzzle, drewniane litery, globusy, mapy
 4. Zachęcaj do pisania i rysowania na dużych arkuszach papieru, gdyż to także jest aktywność fizyczna
 5. W miarę możliwości wykorzystuj odgrywanie scen i gry w czasie lekcji
 6. Przeprowadzaj na lekcji eksperymenty i zajęcia laboratoryjne
 7. Organizuj wycieczki pozaszkolne
 8. Mobilizuj  ucznia do samodzielnego przygotowywania projektów
 9. Rób przerwy w czasie nauki, proponuj naukę w krótkich blokach czasowych
 10. Zachęcaj do nauki w czasie aktywności fizycznej: biegania, jazdy na rowerze itp.

Kinestetycy najlepiej uczą się poprzez ruch i doświadczenie. Dominującym u nich jest zmysł dotyku. Z pomocą nauczyciela mogą znaleźć takie techniki i metody, które pozwolą im uczyć się w sposób bardziej efektywny.

Podsumowanie

Na koniec krótkie podsumowanie wszystkich trzech opisywanych stylów uczenia się:

style-uczenia-sie-porownanie

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie ,,Atlasu efektywnego uczenia się” M.Taraszkiewicz&C.Rose

Preferowany przez uczniów system sensoryczny ma ogromny wpływ na to, jakie wyniki oni uzyskują. Jako, że w każdej klasie mogą znaleźć się zarówno wzrokowcy, słuchowcy jak i kinestetycy najlepszym rozwiązaniem w trakcie lekcji będzie angażowanie w proces nauki wszystkich zmysłów. Wtedy wiedza i umiejętności utrwalą się i na dłużej pozostaną w pamięci.