Pedagogika - więcej niż studia

Pedagogika już dawno przestała być wyłącznie nauką społeczną. Obecnie nabiera zupełnie nowego wymiaru, a studia na tym kierunku nie koncentrują się wyłącznie na zdobywaniu wiedzy merytorycznej. Pedagogika jest w dzisiejszych czasach ważną misją, której celem jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalności edukacyjnej ludzi dorosłych w taki sposób, by być otwartym na ich potrzeby, oczekiwania i problemy.

 

Stań się nowoczesnym pedagogiem

Bycie pedagogiem nie powinno ograniczać się wyłącznie do „sztywnego” wykonywania swoich obowiązków. Na barkach współczesnych pedagogów spoczywa dobro drugiego człowieka. Dotyczy to zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych czy osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie pojawiają się problemy edukacyjne czy wychowawcze, pedagog powinien wiedzę teoretyczną przekształcać w praktyczne działania.

Pedagogika w Olsztynie, Szczecinie, Warszawie czy Katowicach to kierunek studiów, który pozwala wykształcić nowoczesnych pedagogów. Takich, których celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, szerzenie najważniejszych wartości życiowych, oferowanie wsparcia w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie - jeśli sytuacja tego wymaga. 

Wybierając ofertę Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, masz pewność rzetelnego przygotowania do zawodu pedagoga. Możesz wybrać studia na kierunku Praca Socjalna, możesz stać się pedagogiem o specjalności Resocjalizacja, a równie dobrze możesz wybrać kierunek, jakim jest Polityka społeczna w Warszawie oraz inne miasta już na Ciebie czekają.

Uczelnia stawia na kształcenie interdyscyplinarne, nie ograniczając się wyłącznie do jednej dziedziny. Dobry pedagog musi być także dobrym psychologiem - jeśli chce podjąć pracę z „trudną młodzieżą”. Musi znać podstawy medycyny i rehabilitacji - jeśli chce pracować z osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

WSP im .Janusza Korczaka jest otwarta na potrzeby swoich studentów. Staje się doskonałą inspiracją do podejmowania działań prospołecznych. Wspiera przy podejmowaniu samodoskonalenia. Promuje wrażliwość społeczną, która jest niezbędna do bycia nowoczesnym pedagogiem z powołaniem.

Postaw na samorozwój

Bycie nowoczesnym pedagogiem nie powinno ograniczać się wyłącznie do podstawowych kompetencji. Trzeba stale się rozwijać, doskonalić i kształcić, by móc podejmować wyzwania związane z działalnością pedagogiczną. Dlatego nawet, jeśli student ukończył pedagogiczne studia w Lublinie lub innym mieście, powinien postawić na dalszy rozwój. Z pomocą przychodzą studia podyplomowe, które doskonale uzupełniają kompetencje dobrych już pedagogów. Studia podyplomowe w Katowicach, Olsztynie czy Warszawie pozwalają na wspinanie się po szczeblach edukacyjnych, torując drogę do sukcesu zawodowego i życiowej satysfakcji.

Studia podyplomowe w Lublinie, Warszawie oraz pozostałych oddziałach WSP dostępne są także jako studia online. To oznacza możliwość edukacji bez barier terytorialnych.